КОМБІНОВАНИЙ АЛГОРИТМ ПОБУДОВИ КРИВИХ ДОВІЛЬНОГО ВИГЛЯДУ

Юрій Михайлович Россінський, Світлана Миколаївна Кравченко

Анотація


Стаття присвячена використанню методів комп'ютерної графіки в завданнях моделювання об'єктів, дизайну, конструювання тощо. Широке використання цих методів вимагає розробки алгоритмів побудови кривих довільного вигляду. У статті аналізуються типові алгоритми рішення даної задачі і розглядаються можливості скорочення тимчасових витрат при побудові кривих довільного вигляду. Використовуються дві групи алгоритмів: перша – інтерполяції та апроксимації поліноміальними функціями, друга заснована на конструюванні вигляду кривої в інтерактивному режимі (сплайн-функції, криві Без’є). Будуються криві Без’є 2-го порядку і розглядається схема даного алгоритму. Для спрощення процесу побудови кривих довільного вигляду і скорочення витрат часу пропонується комбінований алгоритм. Порівнюються різні методи моделювання і знаходяться найкращі результати за критерієм гладкості.


Ключові слова


комбінований алгоритм; алгоритми інтерполяції та апроксимації поліноміальними функціями; сплайн-функції; криві Без’є; апроксимуючий поліном 3-го степеня

Повний текст:

PDF

Посилання


Гилой В. Интерактивная машинная графика: Структуры данных, алгоритмы, языки / В.Гилой ; пер. с англ. – М. : Мир, 1981. – 384 с.

Роджерс Д. Математические основы машинной графики / Д.Роджерс, Дж.Адамс ; пер. с англ. – М. : Машиностроение, 1980. – 240 с.

Роджерс Д. Алгоритмические основы машинной графики / Д.Роджерс ; пер. с англ. – М. : Мир, 1989 . – 512 с.

Эгрон Ж. Синтез зображений. Базовые алгоритмы / Ж.Эгрон. – М. : Радио и связь, 1993. – 322 с.

Порев В.Н. Компьютерная графика / В.Н. Порев. – СПб. : БХВ-Петербург, 2002. – 432 с.

Блінова Т.О. Комп’ютерна графіка / Т.О. Блінова, В.Н. Порев. – К. : Юніор, 2004. – 436 с.

Рыжиков Ю.И. Вычислительные методы / Ю.И. Рыжиков. – СПб. : БХВ-Петербург, 2007. – 400 с.

Фельдман Л.П. Чисельні методи в інформатиці / Л.П. Фельдман, А.І. Петренко, О.А. Дмитрієва. – К. : Вид. група BHV, 2006. – 480 с.

Ньюмен У. Основы интерактивной машинной графики / У.Ньюмен, Р.Спрулл ; пер. с англ. – М. : Мир, 1976 . – 424с.

Тихомиров Ю.Н. Программирование трехмерной графики / Ю.Н. Тихомиров. – СПб. : БХВ-Петербург, 1998. – 256 с.

Боглаев Ю.П. Вычислительная математика и программирование / Ю.П. Боглаев. – М. : Высшая школа, 1990. – 543 с.

Абрамян М.Э. Visual C# на примерах / М.Э. Абрамян. – СПб. : БХВ-Петербург, 2008. – 496 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2014-4(71)-121-130

Copyright (c) 2016 Юрій Михайлович Россінський, Світлана Миколаївна Кравченко

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.