ЦИФРОВА ОБРОБКА ЕЛЕКТРОННИХ ЗОБРАЖЕНЬ ПІДПОВЕРХНЕВОЇ СТРУКТУРИ ГРАНІТНИХ БЛОКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМИ MATLAB

Автор(и)

  • Наталя Валеріївна Зуєвська Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Ukraine
  • Валентина Омелянівна Поліщук Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Ukraine
  • Олег Вікторович Горобчишин Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.26642/tn-2014-4(71)-131-138

Ключові слова:

мікроскопічний метод, тріщинуватість, глибина тріщин, довговічність, дефекти, втрата міцності в гранітах

Анотація

Довговічність облицювальних виробів з природних кам'яних матеріалів залежить від цілого комплексу фізико-механічних властивостей гірської породи. Найбільш суттєва  втрата міцності в гранітах залежно від ступеня тріщинуватості. В статті розглядається застосування мікроскопічного методу для оцінки зміни ступеня тріщинуватості зразків залежно від впливу технології видобування сировини. Для цифрової обробки електронних зображень гранітних зразків з різних родовищ, отриманих з застосуванням буро-вибухової технології видобутку і канатного розпилу, використовується програмний пакет MATLAB.

Посилання

Зуєвська Н.В. Вплив технології видобування природного каменю на його міцнісні характеристики / Н.В. Зуєвська // Проблеми гірського тиску : зб. наук. праць. – Донецк : ДВНЗ «ДонНТУ», 2012. – № 1(20)–2(21). – С. 3–9.

Коробійчук В.В. Вплив бурових робіт на якість первинного моноліту при його відокремленні від масиву / В.В. Коробійчук, В.В. Котенко // Вісник ЖІТІ / Серія : Технічні науки. – 2008. – № 4. – С. 160–166.

Ткачук К.К. Аналіз впливу якості бурових робіт на видобуток блочного каменю / К.К. Ткачук, Т.В. Гребенюк // Перспективи освоєння підземного простору : матер.

-ої міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених, аспірантів та студентів (м. Дніпропетровськ, 10–11 квіт. 2012 р). – Дніпропетровськ : НГУ, 2012. – С. 39–42.

Гонсалес Р. Цифровая обработка изображений в среде MATLAB / Р.Гонсалес, Р.Вудс, С.Эддинс. – М. : Техносфера, 2006. – 616 с.

Бойко В.В. Проблеми сейсмічної безпеки вибухової справи на кар'єрах України / В.В. Бойко. – К. : ТОВ "Видавництво Сталь", 2012. – 235 с.

Миронов В.Л. Основы сканирующей микроскопии : учеб. пособие / В.Л. Миронов. – Нижний Новгород : Институт физики и микроструктуры РАН, 2004. – 114 с.

Зуєвська Н.В. Вплив технології видобутку природного каменю на мікрорельєф поверхні готових виробів / Н.В. Зуєвська, О.В. Горобчишин // Зб. наук. праць SWorld. – Т. 31. – 2014. – № 42. – С. 53–59.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-09-11

Як цитувати

Зуєвська, Н. В., Поліщук, В. О., & Горобчишин, О. В. (2015). ЦИФРОВА ОБРОБКА ЕЛЕКТРОННИХ ЗОБРАЖЕНЬ ПІДПОВЕРХНЕВОЇ СТРУКТУРИ ГРАНІТНИХ БЛОКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМИ MATLAB. Вісник ЖДТУ. Серія "Технічні науки", (4(71), 131–138. https://doi.org/10.26642/tn-2014-4(71)-131-138

Номер

Розділ

Розробка корисних копалин