DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2012-3(62) Т.1-106-111

ВИКОРИСТАННЯ АПАРАТА ПОЛЯРИЗАЦІЙНОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ПОТЕНЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ НАДЗВИЧАЙНИХ ПОДІЙ

Юрій Олексійович Гордієнко

Анотація


У роботі запропоновано підхід щодо використання апарата поляризаційної фільтрації для моніторингу потенційних джерел надзвичайних подій, який не потребує попереднього розрахунку коефіцієнта лінійності та дає можливість використовувати даний підхід у реальному режимі часу. Наведено результати тестування запропонованого підходу для виявлення сейсмічних сигналів від землетрусів з осередками у сейсмоактивній зоні Вранча.

Повний текст:

PDF

Посилання


Негода О.О. Космічне право України : збірник нормативно-правових актів та міжнародних документів / О.О. Негода. – К. : Видавничій дім «Ін Юре» іп. «Крас. Окт.», 1999. – 264 с.

Алказ В.Г. Поляризационный анализ сейсмических колебаний / В.Г. Алказ, Н.И. Онофраш, А.И. Перельберг. – Кишинев : Штиница, 1977. – 110 с.

Александров С.И. Поляризационный анализ сейсмических волн / С.И. Александров. – М. : ОИФЗ РАН, 1999. – 142 с.

Кедров О.К. Сейсмические методы контроля ядерных испытаний / О.К. Кедров. – М. ; Саранск : Тип. «Крас. Окт.», 2005. – 420 с.

Саваренский Е.Ф. Сейсмические волны / Е.Ф. Саваренский. – М. : Недра, 1972. – 293 с.

Гордієнко В.О. Виявлення сейсмічних сигналів та визначення кутових характеристик їх джерел за результатами поляризаційної фільтрації / В.О. Гордієнко, Ю.О. Гордієнко, В.А. Кирилюк // Вісник ЖДТУ.  Житомир : ЖДТУ, 2010. – № 1 (52).  С. 6771.

Гринюк Ю.В. Використання поляризаційної фільтрації сейсмічних сигналів для покращання якісних показників їх виявлення / Ю.В. Гринюк, В.А. Кирилюк, В.О. Сергійко // зб. наук. праць ЖВІРЕ.  Житомир : ЖВІРЕ, 2004.  Вип. 8.  С. 124129.

Гордієнко В.О. Виявлення S-хвилі сейсмічного сигналу за поляризаційною ознакою / В.О. Гордієнко, Ю.О. Гордієнко, В.А. Кирилюк // Вісник ЖДТУ.  Житомир : ЖДТУ, 2010.  № 3 (54).  С. 3641.

Моніторинг сейсмічними засобами потенційних джерел надзвичайних подій / Р.А. Андрощук, Ю.О. Гордієнко, В.А. Кирилюк та ін. // ЗНП ЖВІ НАУ.  2011. – № 5.  С. 173179.

Выгодский М.Я. Справочник по высшей математике / М.Я. Выгодский. – М. : Наука, 1972. – 872 с.

Гордієнко Ю.О. Поляризаційна фільтрація вимірювальних даних трикомпонентної сейсмічної станції / Ю.О. Гордієнко // Вісник ЖДТУ.  № 3 (58).  2011.  С. 123127.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2020 Юрій Олексійович Гордієнко

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.