DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2012-3(62) Т.1-137-141

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЗАПИЛЕНІСТЮ РОБОЧОЇ ЗОНИ ПРИ БУРІННІ СВЕРДЛОВИН У ГРАНІТНОМУ КАР’ЄРІ

Larysa Anatoliivna Serbinova

Анотація


Розроблено алгоритм і калькулятор для визначення причин запилення та вибору заходів і засобів нормалізації вмісту пилу в робочій зоні бурового станка, що дозволяє виконувати обґрунтований вибір заходів і засобів, які забезпечують зменшення ймовірності виникнення наднормативних викидів гранітного пилу.


Повний текст:

PDF

Посилання


Водяник А.О. Специфіка моделювання розсіювання пилу при бурінні підривних свердловин у кар’єрі / А.О. Водяник, Л.А. Сербінова // Вісник Національного технічного університету України «КПІ» / Гірництво : зб. наук. праць. – К. : НТУУ «КПІ» : ЗАТ «Техновибух», 2012. – Вип. 21. – С. 137–143. Режим доступу : http://mining.kpi.ua/article/view/55591

Бакка М.Т. Дослідження впливу кар’єрів з видобутку будівельних матеріалів на атмосферне повітря та земну поверхню / М.Т. Бакка, О.А. Пирський, Г.М. Рижов. – ЖДТУ, 2003. – 110 с.

Михайлов В.А. Борьба с пылью в карьерах / В.А. Михайлов, П.В. Бересневич. – М. : Недра, 1981. – 320 с.

Проблемы экологии массовых взрывов в карьерах / Э.И. Ефремов, П.В. Бересневич, В.Д. Петренко и др. – Днепропетровск : Січ, 1996. – 180 с.

Никитин B.C. Методика определения интенсивности пылевыделения различных источников непрерывного действия в карьерах / В.С. Никитин. – М., 1964. – 26 с.

Лапшин А.Е. Интенсивность пылевыделения при бурении глубоких скважин в карьерах станком СБШ-250 МН / А.Е. Лапшин // Вісник Національного технічного університету України «КПІ» / Гірництво : зб. наук. праць. – К. : НТУУ «КПІ» : ЗАТ «Техновибух», 2008. – Вип. 16. – С. 112–118. Режим доступу : http://mining.kpi.ua/article/view/82585

Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованых источников в промы¬шленности строительных материалов. – Новороссийск : ЗАО «НИПИОТСТРОМ», 2000. – 41 с.

Берлянд М.Е. Климатические характеристики условий распространения примесей в атмосфере / М.Е. Берлянд. – Л. : Гидрометиздат, 1983. – 328 с.

Бруяцкий Е.В. Теория атмосферной диффузии радиоактивных выбросов / Е.В. Бруяцкий. – К. : Институт гидромеханики НАН Украины, 2000. – 443 с.

Бульбашев А.П. Борьба с пылью на карьерах по добыче строительных материалов / А.П. Бульбашев, Ю.В. Шувалов. – СПб. : Международная академия наук экологии, безопасности человека и природы (МАНЭБ), 2006. – 208 с.

МУ 03-008-06 Экспертиза промышленной безопасности буровых установок с целью продления срока безопасной эксплуатации.

ГОСТ 12.1.005-88. «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны». – [Действителен с 01.01.1989]. – М. : Изд-во стандартов, 1988. – 14 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2020 Larysa Anatoliivna Serbinova

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.