DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2012-3(62) Т.2-53-58

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ МОДЕЛЮВАННЯ БАГАТОМІРНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗКУ ПРАКТИЧНИХ ЗАДАЧ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ АВТОМОБІЛЯ

Олександр Леонідович Добровольський

Анотація


Отримано математичну модель, яка дозволяє визначити роботу сили тертя в контакті шини з опорною поверхнею з урахуванням великої кількості експлуатаційних та конструкційних факторів.


Повний текст:

PDF

Посилання


Добровольський О.Л. Визначення роботи сили тертя в контакті шини з опорною поверхнею / О.Л. Добровольський // Автошляховик України. – 2010. – № 13. – С. 67–69.

Кательников Д.И. Разработка метода идентификации нелинейных объектов для принятия решений на базе нечеткой логики : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Кательников Денис Иванович. – Винница, 1998. – 195 с.

Методы и системы принятия решений. Системы, основанные на знаниях / под ред. А.Н. Борисова. – Рига : РПИ, 1989. – 175 с.

Ротштейн О.П. Метод побудови функцій належності нечітких множин / О.П. Ротштейн, Г.О. Черноволик, Є.П. Ларюшкін // Вісник ВПІ. – 1996. – № 3. – С. 72–75.

Біліченко В.В. Визначення роботи сили тертя в контакті шини з опорною поверхнею із застосуванням нечітких множин / В.В. Біліченко, О.Л. Добровольський, Ю.Ю. Кукурудзяк // Вісник . – 1996. – № 125. – С. 193–196.

Добровольський О.Л. Використання теорії нечітких множин для розв’язання практичних задач дослідження взаємодії автомобільної шини з опорною поверхнею / О.Л. Добровольський, В.В. Степанов // Проблеми і перспективи розвитку автомобільної галузі : всеукр. наук.-техн. конф., 23–24 лист. 2011 р. : зб. наук. праць. – Донецьк, 2011. – С. 143–145.

Rotshtein A.P. Design and Tuning of Fuzzy If–Then Rules for Automatic Classification / А.Р. Rotshtein, D.I. Katelnikov // Proc. International Conf. «Annual Meeting of North American Fuzzy Information Processing Society. – NAFIPS’98». – Tampa (USA). – 1998. – Рр. 50–55.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2020 Олександр Леонідович Добровольський

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.