DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2012-3(62) Т.2-59-62

ЗМІНА ПРИВЕДЕНОГО МОМЕНТУ ІНЕРЦІЇ В КРУТИЛЬНО-КОЛИВАЛЬНІЙ СИСТЕМІ ДВИГУНА

Андрій Володимирович Ільченко, Володимир Олександрович Ломакін

Анотація


Обґрунтовано необхідність дослідження і запропоновано математичну модель для визначення впливу наведеного моменту інерції кривошипно-шатунного механізму на крутильні коливання, що мають місце в двигуні.


Повний текст:

PDF

Посилання


Кенсман Л.Т. Математическая модель крутильно-колебательной системы поршневого двигателя с учетом нелинейного демпфирования и возбуждения : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.04.02 “Тепловые двигатели” / Кенсман Леонид Тадаушевич ; Ярослав¬ский государственный технический университет. – Ярославль, 2000. – С. 165–168. – 188 с.

Болотин В.В. Вибрации в технике : справочник / под ред. В.В. Болотин (Т. 1); И.И. Блехман (Т. 2); Ф.М. Диментберг, К.С. Колесников (Т. 3); Э.Э. Лавендел (Т. 4); Д.М. Генкин (Т. 5); К.В. Фролов (Т. 6). – В 6-ти т. – М. : Машиностроение, 1978.

Автомобильные двигатели / В.М. Архангельский, М.М. Вихерт, А.Н. Воинов и др. ; под. ред. М.С. Ховаха. – М. : Машиностроение, 1977.

Ильченко А.В. Приведений момент інерції кривошипно-шатунного механізма одноциліндрового поршневого двигуна внутрішнього згорання / A.В. Ільченко, Ю.О. Кубрак, B.О. Ломакін // Вісник Національного технічного університету “ХПІ” : зб. наук. праць : тематичний випуск : Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків : НТУ “ХПІ–2011”. – № 10. – С. 23–32. – 148 с.

Артоболевский И.И. Теория механизмов и машин : учебник / И.И. Артоболевский. – 4-ое изд., перераб. и доп. – М. : Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1988. — 640 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2020 Андрій Володимирович Ільченко, Володимир Олександрович Ломакін

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.