DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2012-3(62) Т.2-136-141

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПОЗИЦІОНУВАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ТЕПЛОВИХ ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМИ КОМБІНОВАНОГО ПРОГРІВУ ДВИГУНІВ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРАННЯ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ

Василь Петрович Матейчик, Володимир Петрович Волков, Петро Борисович Комов, Олександр Борисович Комов, Ігор Валерійович Грицук

Анотація


У статті наведено результати використання засобів інтелектуальних інформаційних технологій позиціонування для контролю теплових параметрів системи комбінованого прогріву двигунів внутрішнього згорання (ДВЗ) транспортного засобу.


Повний текст:

PDF

Посилання


Вашуркин И.О. Тепловая подготовка и пуск ДВС мобильных транспортных и строительных машин зимой / И.О. Вашуркин. – Тюмень : ТюмГНГУ, 2001. – 145 с.

Хомич А.З. Эффективность и вспомогательные режимы тепловозных дизелей / А.З. Хомич. – М. : Транспорт, 1979. – 144 с.

Сущность и смысл контроля // Библиотекарь.Ру [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://bibliotekar.ru/biznes-43-2/17.htm.

Глазков Ю.Е. Использование информационных технологий в профессиональной деятельности инженера автотранспортных производств / Ю.Е. Глазков, А.И. Попов // материалы XIV Междунар. научно-практ. конф. «Актуальные проблемы эксплуатации автотранспортных средств» : сб. статей ; под общ. ред. А.Г. Кириллова. – Владимир : ВлГУ, 2011. – С. 61–64.

Матейчик В.П. Формування структури інформаційно-аналітичної системи оцінювання забруднення довкілля транспортними потоками / В.П. Матейчик, Г.О. Малько, В.І. Зюзюн та ін. // Вісник НТУ. – К. : НТУ, 2012. – № 27. – С. 335–340.

Волков В.П. Ретроспективный анализ, состояние и перспективы развития технической эксплуатации автомобилей / В.П. Волков, В.П. Матейчик П.Б. Комов // Вісник СевНТУ / Машиноприладобудування та транспорт : зб. наук. пр. – Севастополь : СевНТУ, 2012. – Вип. 135. – С. 164–168.

Система регулювання температури охолоджуючої рідини газопоршневого електроагрегату з утилізацією теплоти з тепловим акумулятором : пат. на корисну модель UA № 62417, МКП F01Р 3/22 (2006.01) / І.В. Грицук та ін. – опубл. 25.08.2011 ; Бюл. № 16. – 5 с.

Грицук І.В. Алгоритм формування оперативної готовності двигуна внутрішнього згорання з системою прискореного прогріву й утилізацією теплоти відпрацьованих газів тепловим акумулятором / І.В. Грицук, Д.С. Адров та ін. // Збірник наукових праць Донецького інституту залізничного транспорту Української державної академії залізничного транспорту. – Донецьк : ДонІЗТ, 2012. – Вип. № 29. – 172 с.

Блинов О.М. Теплотехнические измерения и приборы / О.М. Блинов, А.М. Беленький, В.Ф. Бердышев. – М. : Металлургия, 1993. – 288 с.

Пржибыл П. Телематика на транспорте / П.Пржибыл, М.Свитек ; под ред. проф. В.В. Сильянова. – М. : МАДИ(ГТУ), 2003. – 540 с.

Информационные технологии на автомобильном транспорте / В.М. Власов, А.Б. Николаев, А.В. Постолит и др. ; под общ. ред. В.М. Приходько. – М. : Наука, 2006. – 283 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2020 Василь Петрович Матейчик, Володимир Петрович Волков, Петро Борисович Комов, Олександр Борисович Комов, Ігор Валерійович Грицук

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.