DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2014-3(70)-27-34

НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБ’ЄДНАННЯ ЧОРНОВОЇ ТА ЧИСТОВОЇ ОБРОБОК ПЛОСКИХ ПОВЕРХОНЬ ДЕТАЛЕЙ ТОРЦЕВИМ ЛЕЗОВИМ ІНСТРУМЕНТОМ

Петро Петрович Мельничук, Володимир Юхимович Лоєв

Анотація


Розглянута проблема забезпечення суттєвого підвищення продуктивності обробки плоских поверхонь деталей за рахунок об’єднання в одну операцію (один прохід) чорнового видалення припуску з чистовим, тобто за можливості їх виконання на одних режимах. Позитивний
результат досягнуто застосуванням декількох способів:
- поділом припуску на обробку за товщиною за рахунок різного радіального вильоту формоутворюючих елементів відносно корпуса торцевого інструмента;
- урівноваженням складової сили різання, перпендикулярної до оброблюваної поверхні;
- мінімальним часом використання в процесі різання великої кількості різальних лез формоутворюючих елементів.
Спроектований, виготовлений та експериментально перевірений різальний інструмент, у тому числі зі зміненою траєкторією рухів формоутворюючих елементів. Дослідження
проводилось у процесі обробки як деталей колової форми, так і площинних.


Ключові слова


торцеве фрезерування; чорнова та чистова обробки

Повний текст:

PDF

Посилання


Прошин Г.А. Совмещение черновой и чистовой обработок при торцевом фрезеровании / Г.А. Прошин, Ю.П. Симоненко.

Ермаков Ю.М. Комплексные способы эффективной обработки резанием / Ю.М. Ермаков. – М. : Машиностроение, 2003. – 272 с.

Сверхтвёрдые материалы. Получение и применение : монография в 6 томах / под общ. ред. Н.В. Новикова. – Т. 5. Обработка металлов лезвийным инструментом / под. ред. С.А. Клименко. – К. : ИСМ им. В.Н. Бакуля, ИПЦ «AJIKOH» НАНУ, 2006. – 316 с.

Клименко С.А. К вопросу о механизме формирования микрогеометрии поверхности при лезвийной обработке / С.А. Клименко // Сверхтвёрдые материалы. – 1997. – № 5. – С. 43–53.

Суслов А.Г. Технологическое обеспечение параметров состояния поверхностного слоя деталей / А.Г. Суслов. – М. : Машиностроение, 1987. – 208 с.

Маталин А.Г. Технология машиностроения / А.Г. Маталин. – Л. : Машиностроение ; Ленингр. отделение, 1985. – 496 с.

Сенькин Е.Н. Конструкции и эксплуатация фрез, оснащенных композитами / Е.Н. Сенькин. П.В. Филипов, A.B. Колядин. – Л. : Машиностроение, 1988. – 63 с.

Мельничук П.П. Спосіб обробки різанням нежорстких деталей / П.П. Мельничук, В.Ю. Лоєв. О.М. Кравчук // Сучасні технології в машинобудуванні : зб. наук. пр. ; редкол. В.О. Федорович (голова) та ін. – Харків : НТУ «ХПІ», 2010. – № 4. – С. 74–85.

Петрушин С.Н. Введение в теорию несвободного резания материалов : учеб. пособие / С.Н. Петрушин. – Томск : ТПУ, 1999. – 97 с.

Ташлицкий Н.И. Явления запаздывания усилий при прерывистом резании с переменной толщиной среза / Н.И. Ташлицкий // Вестник машиностроения. – № 4. Машиностроение, 1969. – С. 67–68.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2020 Петро Петрович Мельничук, Володимир Юхимович Лоєв

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.