ІДЕНТИФІКАЦІЯ ДЖЕРЕЛ ПОНАДНОРМАТИВНИХ ВИКИДІВ НА ОСНОВІ НЕЧІТКИХ БАЗ ЗНАНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ ВЕБ-СЕРВІСІВ

Георгій Володимирович Горячев, Дмитро Юрійович Дзюняк

Анотація


Робота спрямована на створення засобу ідентифікації джерел понаднормативних викидів, а саме створення Веб-сервісу для визначення найбільш суттєвого джерела-забруднювача на
основі аналізу географічних даних та параметрів джерел викидів. Для вирішення поставлених завдань використаємо метод визначення стаціонарних джерел понаднормативних викидів на основі нечітких баз знань, Java фреймворк Google Web Toolkit, що використовує Google Maps.


Ключові слова


джерело викидів; нечітка база знань; система експертних оцінок; веб- система

Повний текст:

PDF

Посилання


Горячев Г.В. Метод визначення стаціонарних джерел понаднормативних викидів на основі нечітких баз знань / Г.В. Горячев, О.М. Козачко, Д.Ю. Дзюняк // Екологічна безпека. – 2012. – № 2/14. – С. 59–61.

Горячев Г.В. Моделювання поширення забруднюючих речовин від викидів стаціонарних джерел найбільших ТЕС України / Г.В. Горячев, Д.Ю. Дзюняк // XLI регіональна науково-технічна конференція професорсько викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області. – 2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://conf.vntu.edu.ua/allvntu/ 2012/ineek/txt/dzunyak.pdf.

Кожевникова М.Ф. Анализ распространения загрязняющих веществ для предприятия циркониевого цикла / М.Ф. Кожевникова, В.В. Левенец, И.Л. Ролик. – Харьков : Нац. науч. центр «Харьковский физико-технический институт», 2011.

Кожевникова М.Ф. Идентификация источников загрязнения: вычислительные методы. / В.Ф. Кожевникова, В.В. Левенец, И.Л. Ролик. – Харьков : Нац. науч. центр «Харьковский физико- технический институт», 2011.

Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987.

Рыбин В.В. Основы теории нечётких множеств и нечёткой логики / В.В. Рыбин. – М. : Изд-во МАИ, 2007. – 95 с.

Штовба С.Д. Введение в теорию нечетких множеств и нечеткую логику / С.Д. Штовба. – Винница : Изд-во Винницкого гос. технич. ун-та, 2001. – 198 с.

Штовба С.Д. Проэктирование нечётких систем средствами MATLAB / С.Д. Штовба. – М. : Тиль- 2004, 2007. – 284 с.

Prabhaka Chaganti Google Web Toolkit GWT Java AJAX Programming / Prabhaka Chaganti. – Packt Publishing, 2007. – 248 с.

GWT in Action / Tacy A., Hanson R., Essington J. and Tokke A. – Manning, 2013. – 681 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2014-3(70)-98-102

Copyright (c) 2016 Георгій Володимирович Горячев, Дмитро Юрійович Дзюняк

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.