DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2014-3(70)-124-128

ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ХВИЛЬ НАПРУЖЕНЬ ПІД ЧАС ВИБУХУ НА ПАРАМЕТРИ РУЙНУВАННЯ МОДЕЛІ

Олександр Олександрович Фролов, Володимир Володимирович Котенко

Анотація


Обґрунтована правомірність використання моделювання за допомогою методу еквівалентних матеріалів для натурного об’єкта (залізистий кварцит) та моделі з сургучу з дотриманням основних критеріїв подібності (міцнісний критерій моделювання та критерій подібності Коші) для
вивчення впливу дії вибуху циліндричного заряду на параметри зони руйнування. На основі серії проведених експериментів встановлено необхідну й достатню кількість вимірювань для визначення зони руйнування під час вибуху окремого заряду. Отримані теоретичні та експериментальні
залежності зміни напруження в часі у процесі підривання шпурових зарядів у моделі з сургучу та встановлена взаємна ідентичність характеру їхньої зміни. Розраховані максимальні значення напружень у точках спостереження на межі заряду з середовищем і на відстанях рівних 25 та 46
радіусах шпурового заряду. Визначено, що максимальне значення тиску становить близько 9,8 МПа
(74 500 мм рт. ст.) при часі 0,045 мс, а розрахункове максимальне значення напруження становить 8,8 МПа при часі 0,042 мс, тобто розбіжність результатів не перевищує 10 %. Характер зміни виміряної залежності є аналогічним до розрахункової залежності.


Ключові слова


моделювання; критерії подібності; циліндричний заряд; хвиля напружень; напруження; параметри руйнування

Повний текст:

PDF

Посилання


Боровиков В.А. Моделирование действия взрыва при разрушении горных пород / В.А. Боровиков, И.Ф. Ванягин. – М. : Недра, 1990. – 231 с.

Аксель А.М. Направленный раскол крепких горных пород гидроимпульсными устройствами / А.М. Аксель, Ю.Н. Бабин, Ю.Е. Звонков // Взрывное дело. – М., 1986. – № 89/46. – С. 166–173.

Повышение эффективности действия взрыва в твердой среде / В.М. Комир, В.М. Кузнецов, В.В. Воробьев и др. – М. : Недра, 1988. – 209 с.

Фролов О.О. Керування енергетичними потоками при вибуховому руйнуванні різноміцнісних масивів гірських порід на кар’єрах : дис. ... докт. техн. наук : 05.15.03 / О.О. Фролов. – К., 2014. – 369 с.

Фролов О.О. Особливості розрахунку об’єму руйнування скельних порід під час вибуху свердловинного заряду з урахуванням хвиль напружень / О.О. Фролов // Вісник НТУУ "КПІ" / Серія : Гірництво : зб. наук. праць. – 2006. – Вип. 14. – С. 93–101.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2020 Олександр Олександрович Фролов, Володимир Володимирович Котенко

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.