НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ТОНКИХ ПРОРІЗНИХ ФРЕЗ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.26642/tn-2014-4(71)-3-10

Ключові слова:

прорізні фрези, напружено-деформований стан, напруження, оцінка міцності

Анотація

Розроблено методику визначення напружено деформованого стану в довільній точці диску тонкої прорізної фрези, навантаженої окружною та радіальною силами різання. Визначено тангенціальні, радіальні, дотичні та еквівалентні напруження та отримано відповідні графічні
залежності. Розраховано екстремальні значення еквівалентних напружень в зоні стружкових канавок за допомогою врахування коефіцієнта концентрації напружень. Досліджено окремий та одночасний вплив на напружений стан тонкої прорізної фрези радіального биття та затуплення
зубців. Встановлено, що при одночасному впливі максимально допустимих значень цих факторів еквівалентні напруження можуть сягати критичних значень та викликати втрату працездатності фрези. За допомогою розробленої методики уточнено критерій затуплення тонкої прорізної фрези залежно від радіального биття зубців.

Посилання

Бабенко А.Є. Стійкість тонкої фрези навантаженої радіальною силою / А.Є. Бабенко, Ю.А. Д'якова, Н.О. Балицька // Вісник НТУУ "КПІ" ; Серія : Машинобудування. – 2014. – № 2 (71). – С. 26–32.

Бабенко А.Е. Определение напряженно- деформированного состояния пластины, нагруженной

силой, касательной к границе / А.Е. Бабенко, А.П. Халимон // Вісник НТУУ "КПІ" ; Серія : Машинобудування. – 2001. – № 41. – С. 9–13.

Балицька Н.О. Види відмов прорізних фрез та фактори, які впливають на їх виникнення / Н.О. Балицька // Вісник ЖДТУ. – 2013. – № 4 (67) / Технічні науки. – С. 3–6.

Балицька Н.О. Питання визначення сил різання прорізних фрез із врахуванням допустимих

відхилень їх конструктивних параметрів / Н.О. Балицька // Вісник ЖДТУ. – 2012. – № 3(62) / Технічні науки. – С. 3–8.

Панчук В.Г. Теоретичні основи проектування відрізних фрез : дис. … докт. техн. наук : 05.03.01 / В.Г. Панчук. – К., 2009. – 311 с.

Пустовалова М.А. Обоснование рациональных параметров компенсационных прорезей в круглых дереворежущих пилах для улучшения их эксплуатационных свойств : дис. … канд. техн. наук / М.А. Пустовалова. – Архангельск, 2000. – 210 с.

Стахиев Ю.М. Устойчивость и колебания плоских круглых пил / Ю.М. Стахиев. – М. : Лесная промышленность, 1977. – 296 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-09-11

Як цитувати

Мельничук, П. П., & Балицька, Н. О. (2015). НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ТОНКИХ ПРОРІЗНИХ ФРЕЗ. Вісник ЖДТУ. Серія "Технічні науки", (4(71), 3–10. https://doi.org/10.26642/tn-2014-4(71)-3-10

Номер

Розділ

Машинознавство