ОБҐРУНТУВАННЯ АКТУАЛЬНОСТІ ОБРОБКИ ПЛОСКИХ ПОВЕРХОНЬ ДЕТАЛЕЙ З ВАЖКООБРОБЛЮВАНИХ МАТЕРІАЛІВ

Автор(и)

  • Лариса Євгенівна Глембоцька Житомирський державний технологічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7234-4246

DOI:

https://doi.org/10.26642/tn-2014-4(71)-22-26

Ключові слова:

машинобудування, важкооброблювані матеріали, торцеві фрези

Анотація

Зростаюча необхідність машинобудування в нових конструкційних матеріалах зі спеціальними механічними, фізичними та хімічними властивостями, що характеризуються низькою оброблюваністю, вимагає також розробки нових ефективних способів обробки, верстатів та інструментів. Серед інструментів важливе місце займають торцеві фрези. Але значні сили різання при обробці таких матеріалів стандартними торцевими фрезами з ножами невільного різання, невисока ефективність різання ними у зв’язку з вразливою вершинною формою ножів, що викликає їх інтенсивне спрацьовування, похибками виготовлення цих фрез у вигляді биття ножів, що є причиною погіршення якості оброблених поверхонь та зниження їх стійкості, примушують проводити дослідження та розробку нових спеціальних конструкцій торцевих фрез. Дослідження та вирішення розглянутих питань, що спрямовані на підвищення продуктивності обробки та отримання якісної обробленої поверхні при торцевому фрезеруванні плоских поверхонь деталей з ВОМ, є актуальним завданням і має велике наукове і практичне значення для машинобудування.

Посилання

Обработка резанием высокопрочных,

коррозионностойких и жаропрочных сталей / под ред. П.Г.

Петрухи. – М. : Машиностроение, 1980. – 167 с.

Подпоркин В.Г. Фрезерование труднообрабатываемых материалов / В.Г. Подпоркин, Л.Н. Бердников. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л. : Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1983. – 136 с.

Режимы резания труднообрабатываемых материалов : справочник / Я.Л. Гуревич, М.В. Горохов, В.И. Захаров и др. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Машиностроение, 1986. – 240 с.

Основы теории и практики фрезерования материалов /

Е.Н. Сенькин и др. – Л. : Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1989. – 103 с.

Виговський Г.М. Процес різання торцевими ступінчатими фрезами з косокутною геометрією різальних частин, що оснащені надтвердими матеріалами (НТМ) / Г.М. Виговський, П.П. Мельничук // Вісник ЖІТІ. – 1998. – № 7. – С. 73–81.

Высокопроизводительные инструменты из гексанита-Р / Г.Г. Карюк, А.В. Бочко, О.И. Мойсеенко и др. – К. : Наук. думка, 1985. – 136 с.

Лезвийный инструмент из сверхтвердых материалов : справочник / Н.П. Винников, А.И. Грабченко, Э.И. Гриценко и др. ; под общ. ред. акад. АН УССР Н.В. Новикова. – К. : Техніка, 1988. – 118 с.

Лищинский Н.Я. Новые конструкции торцовых ступенчатых фрез с резцами из сверхтвердых материалов / Н.Я. Лищинский // Сверхтвердые материалы. – 1980. – № 3. – С. 28–30.

Конструкция и эксплуатация фрез, оснащенных композитами / Е.Н. Сенькин и др. – Л. : Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1988. – 63 с.

Сверхтвердые материалы. Получение и применение : монография. В 6 т. Т. 5 : Обработка материалов лезвийным инструментом / под ред. С.А. Клименко. – К. : ИСМ им. В.Н. Бакуля, ИПЦ АЛКОН НАНУ, 2006. – 316 с.

Филиппов Г.В. Режущий инструмент / Г.В. Филиппов. – Л. : Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1981. – С. 188.

Виговський Г.М. Використання кінематичних схем різання при чистовому торцевому фрезеруванні / Г.М. Виговський, О.А. Громовий, П.П. Мельничук // Вісник ЖІТІ. – 2000. – № 13 / Технічні науки. – С. 18–25.

Виговський Г.М. Розрахунок сил різання при обробці деталей ступінчастими торцевими фрезами / Г.М. Виговський, О.А. Громовий, П.П. Мельничук // Вісник ЖІТІ. – 1999. – № 11 / Технічні науки. – С. 58–66.

Прогрессивные режущие инструменты и режимы резания металлов : справочник / В.И. Баранчиков, А.В. Жариков, Н.Д. Юдина и др. – М. : Машиностроение, 1990. − 400 с.

Петросян Г.М. Особенности износа фрезы с цилиндрическими передними поверхностями при чистовом фрезеровании / Г.М. Петросян, Чинь Минь Ты // Технол. и организ. произв-ва : научн. произв. сб. – 1977. – С. 23–25.

Петросян Г.М. Силы при фрезеровании торцовой фрезой с цилиндрическими передними поверхностями режущих элементов / Г.М. Петросян, Чинь Минь Ты // Чистовая обработка деталей машин. – Вып. 2. – Саратов, 1976. – С. 9–15.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-09-11

Як цитувати

Глембоцька, Л. Є. (2015). ОБҐРУНТУВАННЯ АКТУАЛЬНОСТІ ОБРОБКИ ПЛОСКИХ ПОВЕРХОНЬ ДЕТАЛЕЙ З ВАЖКООБРОБЛЮВАНИХ МАТЕРІАЛІВ. Вісник ЖДТУ. Серія "Технічні науки", (4(71), 22–26. https://doi.org/10.26642/tn-2014-4(71)-22-26

Номер

Розділ

Машинознавство