ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА УСТАНОВКА ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ВЕРТИКАЛЬНОЇЇ ТА ГОРИЗОНТАЛЬНОЇЇ ВІБРАЦІЙ

Автор(и)

  • Галина Миколаївна Химич Хмельницький національний університет, Ukraine
  • Микола Олександрович Кущевський Хмельницький національний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.26642/tn-2014-4(71)-61-65

Ключові слова:

установка, динамічні навантаження, вертикальна вібрація, горизонтальна вібрація, формування матеріалів, методика досліджень

Анотація

Розглянуто питання розроблення експериментальної установки для дослідження процесу формування текстильних матеріалів за допомогою вертикальної та горизонтальної вібрацій. У результаті огляду існуючих нетрадиційних конструкцій технологічного обладнання для формування
текстильних матеріалів у рідинному робочому середовищі, яким є вода, спостерігали позитивний вплив використання вертикальної вібрації на якість отриманих форм. Однак нерозглянутим залишається використання горизонтальної вібрації для даного процесу. Це стало предметом
досліджень. Тому авторами наведено схему та опис конструкції запропонованої експериментальної
установки, що дозволяє формувати текстильний матеріал у двох режимах: за допомогою вертикальної або горизонтальної вібрацій. Наведено технологічну характеристику розробленого устаткування. Для здійснення двох способів формування розроблено та описано методику проведення досліджень. Таким чином, на основі аналізу існуючих технологій та обладнання для формування
текстильних матеріалів запропоновано конструкцію експериментальної установки для реалізації двох способів формування: окремо за допомогою вертикальної та горизонтальної вібрацій.

Посилання

Арабулі А.Т. Удосконалення волого-теплової обробки швейних виробів при розпрасуванні швів : дис. ... канд. техн. наук : 05.19.04 / А.Т. Арабулі. – К., 2005. – 259 с.

Нетрадиційні методи формування та формозакріплення деталей одягу / М.П. Березненко, В.В. Корзун, В.О. Слободянюк та ін. // Легка промисловість. – 1994. – № 3. – С. 29.

Буханцова Л.В. Удосконалення процесу формування жіночих головних уборів : дис. ... канд. тех. наук : 05.19.04 / Л.В. Буханцова. – Х., 2007. – 228 с.

Материаловедение в производстве изделий легкой промышленности / А.П. Жихарев, Д.Г. Петропавловский, С.К. Кузин та ін. – М. : Изд. центр «Академия», 2004. – 448 с.

Кошевко Ю.В. Удосконалення процесу формування та закріплення форми деталей жіночих головних уборів із тканих матеріалів : дис. … канд. техн. наук : 05.19.04 / Ю.В. Кошевко. – Хмельницький, 2010. – 170 с.

Кущевский Н.А. Разработка технологии формования одежды на основе вибрационного эфекта : дис. … канд. техн. наук : 05.19.04 / Н.А. Кущевский. – К., 1988. – 312 с.

Кущевський М.О. Функціональні можливості використання рідинно-активного робочого середовища при формуванні деталей головних уборів / М.О. Кущевський, Ю.В. Кошевко, О.В. Якимчук // Вісник КНУТД. – 2010. – № 5. – С. 52–58.

Вібраційні коливання рідини. Технології та обладнання / М.П. Мартинців, А.І. Гордєєв, Є.А. Урбанюк та ін. // Вісник ХНУ. – 2005. – № 1. – С. 55–60.

Патент 14332 UA, А41Н 41/00 В29С 51/00. Установка ФДР для формування деталей об’ємно- просторової форми в рідинно-активному середовищі / Л.В. Буханцова, М.О. Кущевський, О.Д. Буйняк, В.О. Злотніков. – № u 2005 10444 ; заяв. 07.11.2005 ; опубл. 15.05.2006, Бюл. № 5.

Патент 51683 UA, А41Н 41/00 В29С 55/00. Установка для формування деталей головних уборів об’ємної форми в рідинно-активному робочому середовищі / Ю.В. Кошевко, М.О. Кущевський, Д.М. Прибега. – № u 2010 01417 ; заявл.

02.2010 ; опубл. 26.07.2010, Бюл. №

11. Патент 81623 UA, А42C 1/00 В29С 51/00. Установка для формування деталей головних уборів об'ємної форми вакуумно-пульсуючим способом / М.В. Батаровська, М.О. Кущевський, І.О. Сідлецький, О.П. Войтюк, В.В. Батаровський. – № u 2012 14207 ; заявл. 13.12.2012 ; опубл. 10.07.2013, Бюл. № 13.

Патент 89832 UA, В29С 51/00. Установка для формування деталей головних уборів об'ємної форми гідропульсуючим способом / М.В. Войтюк, М.О. Кущевський, І.О. Сідлецький, О.П. Войтюк, В.В. Батаровський. – № u 2013 15458 ; заявл. 30.12.2013 ; опубл. 25.04.2014, Бюл. № 8.

Патент 94263 UA, МПК А41Н 41/00 В29С 55/00. Установка для просторового віброформування об’ємних деталей головних уборів / Г.М. Химич, М.О. Кущевський. – № u2014 04199 ; заявл. 18.04.2014 ; опубл. 10.11.2014, Бюл. № 21.

Пентюк Б.М. Віброверстат для обробки необпалених керамічних виробів / Б.М. Пентюк // Вібрації в техніці і технологіях. – Вінниця, 2002. – № 3. – С. 89–90.

Плохотнюк Е.И. Создание вибрационных транспортующих, транспортно-технологических и технологических машин / Е.И. Плохотнюк, А.А. Тарасенко, В.П. Франчук // Вібрації в техніці і технологіях. – Вінниця, 1998. – № 4. – С. 3–6.

Рогова А.П. Изготовление одежды повышеной формоустойчивости / А.П. Рогова, А.И. Табакова. – М. : Легкая индустрия, 1979. – 184 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-09-11

Як цитувати

Химич, Г. М., & Кущевський, М. О. (2015). ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА УСТАНОВКА ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ВЕРТИКАЛЬНОЇЇ ТА ГОРИЗОНТАЛЬНОЇЇ ВІБРАЦІЙ. Вісник ЖДТУ. Серія "Технічні науки", (4(71), 61–65. https://doi.org/10.26642/tn-2014-4(71)-61-65

Номер

Розділ

Машинознавство