DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2011-4(59)-85-90

ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ РУХУ МЕХАНІЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ НА ОСНОВІ ЇХ ДВОВИМІРНИХ ЗОБРАЖЕНЬ

Юрій Олександрович Подчашинський, Оксана Олександрівна Шаповалова

Анотація


У статті розглянуто алгоритмічні методи високоточного визначення параметрів руху механічних конструкцій у реальному часі. Основою цих методів є ідентифікація вектора стану об’єктів вимірювань, що складається з поточної координати, швидкості та прискорення. Запропоновано використання штучної нейронної мережі для підвищення точності вимірювань у нестаціонарних та несприятливих умовах.

Повний текст:

PDF

Посилання


Управление и наведение беспилотных маневренных летательных аппаратов на основе современных информационных технологий / под ред. М.Н. Красильщикова, Г.Г. Себрякова. – М. : Физматлит, 2003. – 280 с.

Безвесільна О.М. Авіаційні гравіметричні системи та гравіметри : підручник / О.М. Безвесільна. – Житомир : ЖДТУ, 2007. – 604 с.

Статистическая обработка результатов экспериментов на микро-ЭВМ и программируемых калькуляторах / А.А. Костылев, П.В. Миляев, Ю.Д. Дорский и др. – Л. : Энергоатомиздат, 1991. – 304 с.

Грановский В.А. Методы обработки экспериментальных данных при измерениях / В.А. Грановский, Т.Н. Сирая. – Л. : Энергоатомиздат, 1990. –

с.

Яцук В.О. Методи підвищення точності вимірювань : підручник / В.О. Яцук,

П.С. Малачівський. – Львів : Бескид Біт, 2008. – 368 с.

Браммер К. Фильтр Калмана-Бьюси / К.Браммер, Г.Зиффилинг. – М. : Наука, 1982. – 189 с.

Синицын И.Н. Фильтры Калмана и Пугачева : учеб. пособие / И.Н. Синицын. – М. : Университетская книга ; Логос, 2006. – 640 с.

Безвесільна О.М. Вимірювання прискорень : підручник / О.М. Безвесільна. – К. : Либідь, 2001. – 264 с.

Кузьмин С.З. Основы теории цифровой обработки радиолокационной информации / С.З. Кузьмин. – М. : Советское радио, 1974. – 432 с.

Фалькович С.Е. Статистическая теория измерительных радиосистем / С.Е. Фалькович, Э.Н. Хомяков. – М. : Радио и связь, 1981. – 288 с.

Руденко О.Г. Штучні нейронні мережі : навч. посібник / О.Г. Руденко, Є.В. Бодянський. – Харків : ТОВ “Компанія СМІТ”, 2006. – 404 с.

Зайченко Ю.П. Основи проектування інтелектуальних систем : навч. посібник / Ю.П. Зайченко. – К. : Видавничий дім “Слово”, 2004. – 352 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2020 Юрій Олександрович Подчашинський, Оксана Олександрівна Шаповалова

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.