DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2015-2(73)-3-5

ДИНАМІЧНА СТІЙКІСТЬ ВІДРІЗНИХ ТА ПРОРІЗНИХ ФРЕЗ

Наталія Олександрівна Балицька

Анотація


З метою дослідження проблем працездатності відрізних та прорізних фрез було здійснено комп’ютерне моделювання процесу фрезерування для всього діапазону їх конструктивних розмірів та при рекомендованих значеннях режимів різання згідно з ГОСТ 2679-93. За допомогою пакета прикладних програм імітаційної моделі процесу оброблення дисковими фрезами визначено інтервали конструктивних розмірів фрез, що характеризуються високою, а також недостатньою динамічною стійкістю в результаті кінематичного збудження згинних коливань силами різання. Таким чином, встановлено, що динамічна стійкість не є єдиним обмежуючим фактором при оцінці працездатності відрізних та прорізних фрез у всьому діапазоні їх конструктивних розмірів.


Ключові слова


відрізні фрези; прорізні фрези; динамічна стійкість

Повний текст:

PDF

Посилання


Боронко О.А. Метод расчета вибрационных процессов машиностроительных конструкций : дис. ... докт. техн. наук : 05.02.09 / О.А. Боронко. – К., 2003. – 267 с.

Лорох Л. Повышение работоспособности дисковых пил при отрезке груглых заготовок : дис. ... канд. техн. наук : 05.03.01. / Л.Лорох. – К., 1998. – 231 с.

Панчук В.Г. Теоретичні основи проектування відрізних фрез : дис. ... докт. техн. наук : 05.03.01 / В.Г. Панчук. – К., 2009. – 285 с.

Определения критерия динамического состояния дисковой пилы / Н.С. Равская, А.Е. Бабенко, О.А. Боронко та ін. // Вестник НТУУ «КПИ» / Серія : Машиностроение. – 1998. − № 33. – С. 157–162.

Равская Н.С. Оценка конструкции дискових пил по критерию их динамического состояния / Н.С. Равская, А.Е. Бабенко, О.А. Боронко // Вестник НТУУ «КПИ» / Серия : Машиностроение. – 2000. − № 39. – С. 14–18.

Семенов А.В. Разработка дисковых пил с неравномерным шагом : дис. ... канд. техн. наук : 05.03.01 / А.В. Семенов. – К., 1998. – 194 с.

Фрезы прорезные и отрезные. Технические условия : ГОСТ 2679-93. – [Введ. 01.07.97]. – К. : Госстандарт Украины, 1996.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2020 Наталія Олександрівна Балицька

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.