СТАБІЛІЗАЦІЯ ВИТРАТИ РОБОЧОЇ РІДИНИ В ГІДРОПРИВОДІ ЛИВАРНОГО МЕХАНІЗМУ ТЕРМОПЛАСТАВТОМАТА

Юрій Анатолійович Бурєнніков, Вадим Анатолійович Ковальчук, Леонід Геннадійович Козлов, Юрій Володимирович Шевчук, Володимир Георгійович Пилявець

Анотація


Розглянуто завдання контролю швидкості руху штока гідроциліндра ливарного механізму термопластавтомата за умови зміни тиску в гідроприводі з пропорційним програмним керуванням. Для вирішення поставленого питання розроблено експериментальний стенд, а також систему керування гідроприводом зі зворотним зв’язком за тиском. Проведено ряд дослідів, в результаті яких виявлено залежність частоти обертання гідромотора від зміни тиску в гідроприводі, а також запропоновано алгоритм обробки вхідного сигналу зворотного зв’язку для корекції сигналу керування. Використання представленого алгоритму в програмі керування, що розроблена в середовищі MATLAB Simulink, дозволило покращити стабільність потоку робочої рідини до гідродвигуна. Розроблена система керування, використовуючи запропонований алгоритм, дає можливість компенсувати вплив нелінійних сил та стабілізувати роботу гідроприводу.


Ключові слова


гідропривод; система керування; пропорційне програмне керування.

Повний текст:

PDF

Посилання


Гиберов З.Г. Механическое оборудование заводов пластических масс / З.Г. Гиберов. – 2-е изд. перераб. и доп. – М. : Машиностроение, 1977. – 336 с.

Торнер Р.В. Оборудование заводов по переработке пластмасс / Р.В. Торнер, М.С. Акутин. – М. : Химия, 1986. – 400 с.

Дубровин В.А. Исследование динамики системы управления гидропривода подвижной рамы подбивочного блока в системе Visual Simulator / В.А. Дубровин, П.А. Сорокин // Известия ТулГУ / Технические науки. – 2008.– Вып. 2. – С. 43–50.

Попов Д.Н. Механика гидро- и пневмоприводов : учебник / Д.Н. Попов. – М. : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. – 320 с.

Салман М.И. Сравнение статических характеристик электрогидравлических усилителей с пропорциональным и сервоуправлением / М.И. Салман, Н.Г. Сосновский // Наука и образование. – 2013 [Електронне видання]. – Режим доступу : http://technomag.bmstu.ru/doc/579738.html.

Андренко П.М. Гідравлічні пристрої мехатронних систем : навч. посібник / П.М. Андренко. – Х. : Вид. центр НТУ «ХПІ», 2013. – 188 с.

Guillon M. Teoria I obliczanie ukladow hydraulicznych / M.Guillon. – Warszawa : WNT, 1967. – 509 р.


Пристатейна бібліографія ГОСТ






DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2015-2(73)-6-11

Copyright (c) 2016 Юрій Анатолійович Бурєнніков, Вадим Анатолійович Ковальчук, Леонід Геннадійович Козлов, Юрій Володимирович Шевчук, Володимир Георгійович Пилявець

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.