ТЕХНОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ І РОЗРАХУНКИ ПРОТЯЖКИ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ГАЛЬМІВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПРИВОДІВ МАШИН

Іван Богданович Гевко, Михайло Геннадійович Левкович, Павло Володимирович Босюк

Анотація


Сучасний стан розвитку інструментального виробництва, машинобудування вимагає пошуку нових шляхів вдосконалення експлуатаційних та технологічних параметрів деталей машин, що дасть змогу покращити якість продукції, зменшити собівартість її виготовлення та ремонту. В інструментальному виробництві, машинобудуванні важливим є завдання розроблення прогресивних технологічних процесів та технологічного оснащення, різального та вимірювального інструментів і відпрацювання на технологічність конструкцій вузлів муфт двосторонньої дії, оскільки останні мають широке практичне застосування в багатьох галузях техніки (двигуни, компресори, редуктори тощо). Метою даної роботи є обґрунтування параметрів та розробка методики розрахунку протяжки для виготовлення гальмівних елементів приводів машин. Наведена конструкція пристрою для виготовлення гальмівних елементів приводів машин на протяжному верстаті має переваги від існуючих прототипів. Даний пристрій має наступні переваги: підвищення продуктивності праці і покращення якості продукції.

Ключові слова


протяжка; гальмівні елементи; поздовжнє січення протяжки; протягування

Повний текст:

PDF

Посилання


Щеголев А.В. Конструирование протяжек / А.В. Щеголев. – М. : Машиностроение, 1960. – 350 с.

Проектирование и расчет металлорежущего инструмента на ЭВМ : учеб. пособие / О.В. Таратынов и др. ; под ред. О.В. Таратынова, Ю.П. Тарамыкина. – М. : Высш. шк., 1991. – 423 с.

Справочник конструктора-инструментальщика / под общ. ред. В.И. Баранчикова. – М. :Машиностроение, 1994. – 560 с.

Маргулис Д.К. Протяжки переменного резания / Д.К. Маргулис. – Свердловск : Машгиз, 1962. – 174 с.

Руководство по курсовому проектированию металлорежущих инструментов : учеб. пособие/ под общ. ред. Г.Н. Кирсанова. – М. : Машиностроение, 1986. – 288 с.

Режущий инструмент. Курсовое и дипломное проектирование : учеб. пособие / под ред. Е.Э. Фельдштейна. – Минск : Дизайн ПРО, 2002. – 320 с.

Пат. 87248 UA, МПК (2014.01) F16D 41/00. Муфта обгону двосторонньої дії / В.О. Дзюра, О.Л. Ляшук, А.Є. Дячун, П.В. Босюк ; заяв. В.О. Дзюра, О.Л. Ляшук, А.Є. Дячун, П.В. Босюк. – № u201311392 ; Заявл. 26.09.2013. Опубл. 27.01.2014. Бюл. № 2. – 6 с.

Рогатинский Р. Структурно-схемний синтез відцентрових запобіжних муфт/ Р.Рогатинский, Г.Нагорняк // матер. V наук. конф. Тернопільського держ. тех. ун-ту імені Івана Пулюя. – Тернопіль : ТДТУ, 2001. – С. 76.

Гевко І.Б. Дослідження характеристик запобіжних пристроїв машин / І.Б. Гевко //Машинознавство. – 1997. –№ 4–6. – С. 17–21.

Стенд для испытания характеристик приводных устройств сельскохозяйственных машин / Б.М. Гевко, Э.П. Флик, А.В. Матвийчук и др. // Рукопись деп. в УкрНИИНТИ, № 258, Ук-84. – К.,1984. – С. 16.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2015-2(73)-27-32

Copyright (c) 2016 Іван Богданович Гевко, Михайло Геннадійович Левкович, Павло Володимирович Босюк

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.