DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2015-2(73)-59-65

ВИЗНАЧЕННЯ СИЛ РІЗАННЯ ТА КРУТНИХ МОМЕНТІВ ПРИ НАРІЗАННІ РІЗЬБИ МІТЧИКАМИ

Дмитро Олександрович Красновид

Анотація


Основними видами поломок мітчиків є руйнування різальних кромок під дією сил різання та руйнування тіла мітчика під впливом крутного моменту різьбонарізання. Для визначення силових характеристик процесу різьбонарізання розглянуті питомі сили стружкоутворення, сили різання на різальній та калібрувальній частинах мітчиків, крутний момент різьбонарізання з урахуванням кінематичних геометричних параметрів інструмента. Отримано залежності для визначення сил різання та крутних моментів різьбонарізання при обробленні мітчиками. Наведено залежності враховують кінематику процесу різьбонарізання та зміну геометричних параметрів мітчиків вздовж різальних кромок в процесі оброблення, що дозволяє оцінити силове навантаження та спрогнозувати можливі поломки.


Ключові слова


різьбонарізання; мітчик; сила різання; крутний момент; кінематична система координат

Повний текст:

PDF

Посилання


Васин С.А. Резание материалов : Термомеханический подход к системе взаимосвязей при резании / С.А. Васин, А.С. Верещака, В.С. Кушнер. – М. : Изд-во МГТУ им. Баумана, 2001. – 448 с.

Кушнер В.С. Основы теории стружкообразования : учеб. пособие. В 2-х кн. Кн. 1 : Механика резания / В.С. Кушнер. – Омск : Изд-во ОмГТУ, 1996. – 130 с.

Равская Н.С. Определение кинематического угла в плане и толщины среза при нарезании резьбы метчиком / Н.С. Равская, Т.П. Николаенко, Д.А. Красновид // Вестник НТУУ «КПИ» / Серія : Машиностроение. – 2003. – Вып. 44. – С. 121–122.

Равська Н.С. Геометрія різальної частини мітчика в кінематичній системі координат / Н.С. Равська, Д.О. Красновид // Процеси механічної обробки в машинобудуванні. – Вип. 1. – Житомир : ЖДТУ, 2005. – С. 363–374.

Равська Н.С. Методика аналітичного визначення геометричних параметрів різальної частини інструменту / Н.С. Равська, Т.П. Ніколаєнко, Д.О. Сільчин // Наукові праці Донецького нац. техніч. ун-ту / Серія : Машинобудування і машинознавство. – 2009. – Вип. 6 (154). – С. 118–129.

Равська Н.С. Основи кінематичної теорії визначення геометричних параметрів різальної частини інструменту / Н.С. Равська // Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем : зб. наук. праць. – 2009. – Вип. 24. – С. 9–18.

Розенберг Ю.А. Методы аналитического определения степени деформации металла стружки при резании / Ю.А. Розенберг // Вестник машиностроения. – 2001. – № 3. – С. 34–37.

Розенберг Ю.А. Силы резания и методы их определения : в 2 ч. / Ю.А. Розенберг, С.И. Тахман. – Курган : КМИ, 1995. – Ч. 1 : Общие положения. – 1995. – 128 с.

Розенберг Ю.А. Силы резания и методы их определения : в 2 ч. / Ю.А. Розенберг, С.И. Тахман. – Курган : КМИ, 1995. – Ч. 2 : Расчет сил при различных видах обработки. – 1995. – 104 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Дмитро Олександрович Красновид

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.