РОЗРАХУНОК ГВИНТА УПОРНОГО МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖВАЛКОВОГО ПРОМІЖКУ ВАЛКОВИХ МАШИН

Ігор Олегович Мікульонок

Анотація


Важливу роль у забезпеченні надійної роботи обладнання для переробки полімерів, пластмас і гумових сумішей відіграють механізми регулювання одного або декількох міжвалкових проміжків валкових машин (вальців, каландрів і валкових головок екструдерів). Основним силовим елементом кожного із зазначених механізмів є гвинт упорний, від надійності якого залежить працездатність валкової машини в цілому. Тому обґрунтування геометричних і фізичних характеристик гвинта упорного є важливим завданням. У статті наведено основні дані з використання механізму регулювання міжвалкового проміжку, а також його основного елемента – гвинта завзятого. Розроблено методику розрахунку гвинта упорного, а також допоміжних елементів механізму регулювання міжвалкового проміжку. Також наведено приклад розрахунків гвинта упорного.


Ключові слова


полімерне машинобудування; валкові машини; міжвалковий проміжок; механізм регулювання; гвинт упорний; методика розрахунку

Повний текст:

PDF

Посилання


Лукач Ю.Е. Валковые машины для переработки пластмасс и резиновых смесей / Ю.Е. Лукач, Д.Д. Рябинин, Б.Н. Метлов. – М. : Машиностроение, 1967. – 296 с.

Мікульонок І.О. Обладнання і процеси переробки термопластичних матеріалів з використанням вторинної сировини : монографія / І.О. Мікульо¬нок. – К. : ІВЦ Вид-во «Політехніка», 2009. – 265 c.

Мікульонок І.О. Моделювання обладнання технологічних ліній для перероблення пластмас і гумових сумішей на базі валкових машин : монографія / І.О. Мікульонок. – К. : НТУУ «КПІ», 2013. – 244 c.

РТМ 0220612-023–88. Методика автоматизированного расчёта винта упорного / Ю.С. Зотов, Л.Р. Зейгермахер, С.А. Рощупкин, Е.Л. Малинский. – К. : ПО «Большевик», 1988. – 29 с.

Сопротивление материалов / Г.С. Писаренко, В.А. Агарев, А.Л. Квитка и др. – К. : Вища школа, 1986. – 775 с.

Комаров М.С. Определение расчетных нагрузок производственных механизмов и машин / М.С. Комаров. – К. ; М. : Машгиз, 1958. – 142 с.

Чернин И.М. Расчет деталей машин : справочник / И.М. Чернин, А.В. Кузьмин, Г.М. Ицкович. – Мн. : Вышейш. шк., 1974. – 592 с.

Рудицын М.Н. Справочное пособие по сопротивлению материалов / М.Н. Рудицын, П.Я. Артемов, М.И. Любошиц. – Мн. : Вышейш. шк., 1970. – 628 с.

Решетов Д.Н. Детали машин / Д.Н. Решетов. – М : Машиностроение, 1989. – 496 с.

Гузенков П.Г. Детали машин / П.Г. Гузенков. – М. : Высш. школа, 1975. – 423 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2015-2(73)-73-80

Copyright (c) 2016 Ігор Олегович Мікульонок

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.