DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2015-2(73)-81-85

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМИ АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ФРЕЗЕРУВАННЯМ НА ВЕРСТАТІ З ЧПК

Юрій Володимирович Петраков, Олександр Сергійович Мацківський

Анотація


Наведена структура системи адаптивного управління процесом фрезерування на верстаті з ЧПК, що здійснює автоматичне керування подачею через стійку верстата. Зв'язок реалізований за допомогою спеціально створеного апаратного блока, який з одного боку підключений до персонального комп’ютера, а з іншого – до клем енкодера ручної корекції подачі. Для забезпечення необхідної якості регулювання в систему введений ПІД-регулятор, що здійснює регулювання за пропорційним, диференціальним та інтегральним законами. Представлено результати експериментальних досліджень з визначення параметрів ПІД-регулятора, що проводилися на спеціально створеному стенді. Розроблене програмне забезпечення системи адаптивного управління, що реалізоване в персональному комп’ютері, було з’єднане з реальною стійкою ЧПК фірми HAAS, а процес фрезерування представлений його цифровою моделлю. Доведена можливість автоматичного управління подачею, що призводить до стабілізації потужності різання. Визначено параметри ПІД-регулятора, що забезпечують необхідну якість регулювання. 


Ключові слова


система адаптивного управління; ПІД-регулятор; стабілізація потужності різання; моделювання; верстат з ЧПК

Повний текст:

PDF

Посилання


Адаптивное управление станками / Б.С. Балакшин и др. – М. : Машиностроение, 1973. – 688 с.

Системы адаптивного регулирования и мониторинга для металлообрабатывающих станков с CNC [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.omative.com/173890/ACM.

Петраков Ю.В. Моделирование процессов резания / Ю.В. Петраков, О.И. Драчев. –2013. – 240 с.

Петраков Ю.В. Автоматичне управління процесами обробки матеріалів різанням / Ю.В. Петраков. – К. : УкрНДІАТ, 2004. – 383 с.

Suk-Hwan Suh, Seon-Kyoon Kang, Dae-Hyuk Chung, Ian Stroud Theory and Desing of CNC Systems // Springtr. – London, 2008. – 455 p.

Петраков Ю.В. Моделювання фрезерування кінцевими фрезами / Ю.В. Петраков, О.С. Мацківський // Вісник НТУУ «КПІ» / Машинобудування. – № 73. – 2015. – С. 78–83.

Тимофеев А.В. Адаптивные робототехнические комплексы / А.В. Тимофеев. – СПб. : Машиностроение, 1988. – 332 с.

Лищенко Н.В. Силовые параметры резания в системах адаптивного управления станками / Н.В. Лищенко // Новые и нетрадиционные технологи в ресурсо- и эергосбережении : матер. науч.-техн. конф. – К. : АТМ Украины, 2010. – С. 77–81.

Никитина Л.Г. Адаптивное управление станками / Л.Г. Никитина // Машиностроение и безопасность жизнедеятельности. – № 3. – 2011. – С. 61–64.

Jinho Lee. Adaptive nonlinear contour coupling control for a machine tool system / J.Lee, Warren, E.Dixon, John C. Ziegert // International Journal Adventive Manufacturing Technologies. – 2012. – № 61. – Pp. 1057–1065.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Юрій Володимирович Петраков, Олександр Сергійович Мацківський

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.