DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2015-2(73)-86-92

ГЕОМЕТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ РІЗАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ФАСОННИХ ФРЕЗ

Наталія Сергіївна Равська, Вячеслав Володимирович Вовк, Артем Васильович Мельник

Анотація


Вирішене завдання та отримано залежності для визначення дотичного вектора до різальної кромки фасонних фрез. Отримано залежності для розрахунку величин статичних переднього та кута нахилу різальної кромки при відомих кутах в інструментальній системі координат. Розглянута геометрія задньої поверхні фасонних гострозаточених та затилованих фрез, отримано залежності для розрахунку величин статичних задніх кутів в різних точках різальної кромки.


Ключові слова


фасонна фреза; різальна кромка; геометричні параметри; затилована фреза; гострозаточена фреза

Повний текст:

PDF

Посилання


Родин П.Р. Основы проектирования режущих инструментов / П.Р. Родин. – К. : Вища школа, 1990. – 420 с.

Режущий инструмент / Д.В. Кожевников, В.А. Гречишников и др. – М. : Машиностроение, 2007. – 326 с.

Основи теорії різання матеріалів : підручник / М.П. Мазур, Ю.В. Внуков, В.Л. Доброскок та ін. ; за заг. ред. М.П. Мазура. – Львів : Новий Світ–2000, 2010. – 422 с.

Равская Н.С. Теория графического определения параметров режущей части инструмента / Н.С. Равська // Современные технологии в машиностроении : сб. науч. статей. – Харьков : НТУ «ХТИ», 2008. – С. 12–22.

Равська Н.С. Методика аналітичного визначення геометричних параметрів різальної частини інструменту / Н.С. Равська, Т.П. Ніколаєнко, Д.О. Сільченко// Наукові праці Донецького техніч. ун-ту ; Серія : Машинобудування: машинознавство. – Вип. 6 (154). – Донецьк : ДонНТУ, 2009. – С. 118–129.

Равська Н.С. Геометричні параметри призматичних та радіальних фасонних різців з нахилим розташуванням бази кріплення в статичній системі координат / Н.С. Равська, Т.П. Ніколаєнко, Є.В. Корбут // Наукові праці Донецького нац. ун-ту. – Вип. 92. – Донецьк, 2005. – С. 23–28.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2020 Наталія Сергіївна Равська, Вячеслав Володимирович Вовк, Артем Васильович Мельник

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.