ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФОРМУВАННЯ АКУСТИЧНИХ ПОЛІВ ПРИ ВИМІРЮВАННІ ДИСИПАТИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НЕМЕТАЛЕВИХ ГЕТЕРОГЕННИХ МАТЕРІАЛІВ

Володимир Михайлович Тонконогий, Марина Олександрівна Голофєєва, Алла Олександрівна Перпері, Ольга Володимирівна Немченко

Анотація


Розглядаються питання вимірювання дисипативних властивостей неметалевих гетерогенних матеріалів та виробів з них акустичним ударним методом, заснованим на залежності декремента згасання коливань та швидкості розповсюдження акустичної хвилі в матеріалі. Оскільки при проходженні звукової хвилі через гетерогенний матеріал форма імпульсу зондування суттєво змінюється, необхідно встановити закономірності такого перетворення. Проведені дослідження особливостей формування акустичних полів в неметалевих гетерогенних матеріалах та запропонована математична модель перетворення звукової хвилі під час проходження через такий матеріал, що враховує його фізико-механічні характеристики.


Ключові слова


акустичне поле; неметалевий гетерогенний матеріал; дисипативні властивості; акустичний метод вимірювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Барт В.Е. Опыт применения синтеграна в машиностроении / В.Е. Барт, Г.С. Санина, С.А. Шевчук // Станки и инструмент. – 1993. – № 1. – С. 15–17.

Безимянний Ю.Г. Акустичний контроль матеріалів з розвинотою мезоструктурою / Ю.Г. Безимянний // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2007. – № 4. – С. 53–65.

Безымянный Ю.Г. Акустическое отображение материалов с развитой мезоструктурой / Ю.Г. Безымянный // Акустичний вістник. – 2006. – 9, № 2. – С. 3–16.

Гитис М.Б. Особенности акустических измерений в сильно поглощающих средах / М.Б. Гитис, А.А. Шенкер // Дефектоскопия. – 1982. – № 10. – С. 86–94.

Голофеева М.А. Акустический метод контроля синтеграновых изделий // Проблеми техніки : науково-вироб. журнал. – Одеса, 2013. – № 3. – С. 119–124.

Голофеева М.А. Метод исследования параметров качества изделий из синтеграна // Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві : зб. наук. пр. – Одеса : Бахва, 2013. – Вип. 4 (5). – С. 131–135.

Сучасні матеріали у верстатобудуванні / П.П. Мельничук, В.Ю. Лоєв, В.Г. Сніцар та ін. // Вісник ЖДТУ. – 2010. – № 1 (52). – С. 38–50.

Пелех Б.Л. Экспериментальные методы исследования динамических свойств композиционных структур / Б.Л. Пелех, Б.И. Саляк ; отв. ред. В.В. Васильев ; АН УССР Ин-т прикладных проблем механики и математики. – К. : Наук. думка, 1990. – 136 с.

Рогов В.А. Разработка изделий из синтеграна для машиностроения / В.А. Рогов. – М. : Геотехника, 2001. – 228 с.

Тонконогий В.М. Акустический метод измерения динамических свойств композиционных материалов / В.М. Тонконогий, М.А. Голофеева // Развитие науки и образования в современном мире : сб. науч. трудов по матер. Междунар. научно-практ. конф. (30 сент. 2014 г.). В 7 ч. – Ч. III. – М. : АР-Консалт, 2014. – С. 96–97.

Тонконогий В.М. Применение синтеграна в машиностроении / В.М. Тонконогий, М.А. Голофеева, И.А. Усатая // Резание и инструмент в технологических системах : Междунар. науч.-техн. сб. – Харьков : НТУ «ХПИ», 2009. – Вып. 77. – С. 167–172.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2015-2(73)-106-110

Copyright (c) 2016 Володимир Михайлович Тонконогий, Марина Олександрівна Голофєєва, Алла Олександрівна Перпері, Ольга Володимирівна Немченко

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.