DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2015-2(73)-111-116

ВИКОРИСТАННЯ РІЗЦЕТРИМАЧА З ПРУЖНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ТОЧІННЯ

Олександр Віталійович Шевченко, Максим Юрійович Бальченко

Анотація


Ефективним способом обробки важкооброблюваних матеріалів є ультразвукове різання, що здійснюється шляхом накладання ультразвукових коливань на рух різця та сприяє суттєвому зменшенню сили різання і підвищенню продуктивності обробки. У статті наведено результати досліджень ефективності використання нового пристрою для ультразвукового різання з електрострикційним віброприводом. За виконавчий орган пристрою запропоновано різцетримач з пружними елементами, що дозволяють здійснювати коливальні рухи різця в мікрометричному діапазоні напрямку швидкості різання за рахунок деформації пружних пластин різцетримача під дією силового імпульсного приводу. Джерелом ультразвукових коливань є електрострикційний вібропривід, що забезпечує коливання в діапазоні 10–20 кГц з амплітудою 10–15 мкм. Експериментальними дослідженнями підтверджена ефективність запропонованої конструкції різцетримача щодо передачі хвилі ультразвукових коливань практично перпендикулярно до осі віброприводу, що дозволяє розвантажити вібропривід від сили різання та використовувати імпульси коливань лише для деформації пружних пластин на величину амплітуди ультразвукових коливань. Пристрій забезпечує умови для обробки важкооброблюваних матеріалів, дозволяє підвищити точність обробки деталей, зменшити шорсткість оброблених поверхонь та підвищити продуктивність обробки.


Ключові слова


ультразвукове різання; різцетримач з пружною частиною; електрострикційний вібропривід; частотні характеристики; підвищення продуктивності обробки

Повний текст:

PDF

Посилання


Марков А.И. Ультразвуковое резание труднообрабатываемых материалов / А.И. Марков. – М. : Машиностроение, 1968. – 367 с.

Кумабэ Д. Вибрационное резание / Д.Кумабэ. – М. : Машиностроение, 1985. – 424 с.

Асташев В.К. Влияние ультразвуковых колебаний резца на процесс резания / В.К. Асташев // Проблемы машиностроения и надежности машин. – 1992. – № 3. – С. 81–89.

Грановский Г. Резание металлов / Г.Грановский, В.Грановский. – М. : Высш. шк., 1985. – 304 с.

Пристрій для ультразвукового точіння : Патент на корисну модель № 89116 : МПК В24В 1/04 ; Опуб. 10.04.2014, Бюл. № 7. – 3 с. (автори Шевченко О.В., Марковський Д.А., Бальченко М.Ю.).

Киселев Е.С. Интенсификация процессов механической обработки использованием энергии ультразвукового поля : учебное пособие / Е.С. Киселев. – Ульяновск : УлГТУ, 2003. – 186 с.

Уваркин П.В. Формирование морфологии поверхности при ультразвуковой обработке конструкционной углеродистой стали / П.В. Уваркин, Ж.Г. Ковалевская, А.И. Толмачев // Современные проблемы машиностроения : труды IV Международ. науч.-техн. конф. – Томск : Изд-во ТПУ, 2008. – С. 189–193.

Подураев В.Н. Резание труднообрабатываемых материалов / В.Н. Подураев. – М. : Высшая школа, 1974. – 587 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2020 Олександр Віталійович Шевченко, Максим Юрійович Бальченко

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.