DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2015-2(73)-117-123

ЗАСТОСУВАННЯ ГІДРАВЛІЧНОГО ПРИВОДУ З ЕЛЕКТРОГІДРАВЛІЧНИМ РОЗПОДІЛЬНИКОМ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВІСЕСИМЕТРИЧНИХ ДЕТАЛЕЙ З ЛИСТОВОЇ ЗАГОТОВКИ РОТАЦІЙНОЮ ВИТЯЖКОЮ

Євген Ігорович Шевчук

Анотація


Виконано огляд основних публікацій по ротаційній витяжці листових та трубних заготовок. Показано, що методами ротаційної витяжки можна отримувати вісесиметричні деталі досить складних форм при невеликій витраті металу. Підкреслено переваги процесів ротаційної витяжки з використанням гідравлічного приводу з електрогідравлічним розподільником, які полягають в тому, що існує можливість за допомогою спеціальних програм регулювати процес обробки шляхом забезпечення раціональних траєкторій руху інструменту та величини деформуючих зусиль залежно від положення інструменту на траєкторії, що дозволяє позитивно впливати на історію пластичного деформування та забезпечувати високу якість готових виробів.

У даній роботі для забезпечення автоматизованої багатоперехідної ротаційної витяжки базовий верстат оснащений електрогідравлічним приводом, що керується від контролера. Контролер перетворює інформацію з персонального комп’ютера (ПК) на сигнал керування золотником гідравлічного розподільника, який, в свою чергу, дозволяє програмувати рух інструменту по заданій траєкторії.


Ключові слова


ротаційна витяжка; стоншення; оправка; деформація; формозмінення; заготовка; розподільник

Повний текст:

PDF

Посилання


Могильный Н.И. Ротационная вытяжка оболочковых деталей на станках / Н.И. Могильный. – М. : Машиностроение, 1983. – 190 с.

Барклая В.Ф. Формоизменение листового металла / В.Ф. Барклая, С.Е. Рокотян, Ф.И. Рузанов. – М. : Металлургия, 1976. – 264 с.

Вальтер А.И. Ротационная вытяжка с утонением стенки шариковыми раскатными устройствами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.09 «Технологии и машины обработки давлением» / Вальтер Александр Игоревич. – Тула, 2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dissers.ru/avtoreferati-kandidatskih-dissertatsii1/a253.php.

Исследование параметров очага деформирования при ротационной многопроходной вытяжке оболочек на станках / В.А. Плахотник, А.П. Конский, И.Е. Бурлаков и др. – Луганськ : СУНУ ім. В.Даля, 2011. – Вип. 2. – С. 5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zavantag.com/tw_files/16193/d-16192367/7z-docs/31.pdf.

Яковлев С.С. Ротационная вытяжка с утоншением стенки осесимметричных деталей из анизотропных трубных заготовок / С.С. Яковлев, В.И. Трегубов. – М. : Машиностроение, 2009. – 254 с.

Вальтер А.И. Оценка энергетических параметров РВ цилиндрических оболочек с помощью МКЭ / А.И. Вальтер, Л.Г. Юдин, А.А. Хитрый // Кузнечно-штамповочное производство. – 1995. – № 8. – С. 2.

Дель Г.Д. Моделирование операций ротационной вытяжки с утоншением / Г.Д. Дель, В.И. Корольков // Кузнечно-штамповочное производство. – 1996. – № 3. – С. 23.

Арефьев Ю.В. Ротационная вытяжка с утонением стенки осесиметрических деталей из анизотропных трубных заготовок : дис. ... канд. техн. Наук : 05.03.05 / Арефьев Юрий Владимирович. – Тула, 2007. – 190 с.

Ранжус Х. Формообразование многоходовой ротационной вытяжкой оболочковых деталей летательного аппарата на станках с ЧПУ : дис. ... канд. техн. Наук : 05.07.02 / Ранжус Хасан. – Казань, 2011. – 130 с.

Сивак І.О. Формування вісесиметоричних полих деталей складної форми на верстатах з ЧПК / І.О. Сивак, Є.І. Шевчук // VI Міжнар. науково-практ. конф. «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту» : тези доп. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – С. 34–35.

Наумов Д.М. Исследование процесса ротационной вытяжки с утонением стенки / Д.М. Наумов // Молодежные инновации : сб. докладов VI молодежная НТК ; Секция : Технические науки. – Тула : Изд-во ТулГУ, 2010. – Ч. 2. – С. 162–164.

Трегубов В.И. Силовые режимы ротационной вытяжки цилиндрических деталей на специализированном оборудовании / В.И. Трегубов, С.С. Яковлев, С.П. Яковлев // Кузнечно-штамповочное производство. Обработка материалов давлением. – 2005. – № 1. – С. 17–23.

Трегубов В.И. Анализ ротационной вытяжки цилиндрических деталей / В.И. Трегубов, С.С. Яковлев // Заготовильные производства (Кузнечно-штамповочное, литейное и другие производства). – 2004. – №10. – С. 25–30.

Трегубов В.И. Изменение разностенности цилиндрических деталей при ротационной вытяжке / В.И. Трегубов, А.Е. Белов, М.В. Ларина // Известия ТулГУ ; Серия : Механика деформированного твердого тела и обработка металлов давлением. – Тула : Изд-во ТулГУ, 2003. – Вып. 2. – С. 120–125.

Трегубов В.И. Исследование влияния технологических параметров ротационной вытяжки на геометрические характеристики цилиндрических деталей / В.И. Трегубов, А.Е. Белов, С.С. Яковлев // Вестник машиностроения. – 2002. – №10. – С. 55–58.

Маленичев А.С. Взаимосвязь конструктивных характеристик оборудования и технологической оснастки для ротационной вытяжки с параметрами качества получаемых изделий / А.С. Маленичев // Механика деформируемого твердого тела и обработка металлов давлением. – Тула : Гриф, 2000. – С. 215–221.

Яковлев С.С. Технологии изготовления осесиметричных деталей ротационной вытяжкой / С.С. Яковлев, В.И. Трегубов, Д.В. Дудука // Известия ТулГУ ; Серия : Технологии и оборудование для обработки металлов давлением. – Тула : Изд-во ТулГУ, 2010. – Вып. 3. – С. 121–127.

Яковлев С.С. Подход к анализу операции ротационной вытяжки конических деталей из анизотропных материалов / С.С. Яковлев, А.Н. Драбик // Известия ТулГУ ; Серия : Технологии и оборудование для обработки металлов давлением. – Тула : Изд-во ТулГУ, 2009. – Вып. 3. – С. 131–135.

Дослідження системи керування пропорційним електрогідравлічним розподільником / Д.О. Лозінський, Л.Г. Козлов, М.М. Лозінська та ін. // Наукові праці ВНТУ. – 2011. – № 2. – С. 6 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/vntu/2011_2/2011-2.files/uk/12dоlped_ua.pdf.

Лозінський Д.О. Порівняльні дослідження варіантів першого каскаду пропорційного електрогідравлічного розподільника / Д.О. Лозінський, Л.Г. Козлов, Є.І. Шевчук // Наукові праці ВНТУ. – 2012. – № 2. – С. 7 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/vntu/2012_2/2012-2.files/uk/12dalehd_ua.pdf.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Євген Ігорович Шевчук

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.