ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИЛАДІВ ДЛЯ АЕРОІОНОТЕРАПІЇ В УМОВАХ ЛІКУВАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МЕТОДУ ТА ПРИЛАДУ ВИМІРЮВАННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ ЛЕГКИХ АЕРОІОНІВ

Оксана Леонідівна Коренівська

Анотація


Розглянуто питання контролю за продуктивністю медичних апаратів для аероіонотерапії та франклінізації за допомогою розробленого автором методу та пристрою для вимірювання концентрації легких аероіонів. Визначено актуальність роботи, основні сфери використання штучної іонізації повітря в житті людини, основні аспекти використання аероіонізації в медичній практиці. Проведено експериментальні дослідження за допомогою приладу для аероіонізації та франклінізації АФ-3-1. Визначено зміну концентрації аероіонів від часу генерації, відстані від джерела аероіонів та напруги генерації на приладі. Визначено отримані терапевтичні дози при певних тривалостях процедури аероіонотерапії та напруги генерації. Дано практичні рекомендації з методики проведення процедур аероіонотерапії в умовах лікувальних закладів. Доведено необхідність застосування вимірювальної апаратури для визначення оптимального часу проведення процедури аероіонізації, необхідної відстані від продукуючого електрода до пацієнта для отримання максимального терапевтичного ефекту, що дозволить, в свою чергу,  створити таблиці доз та часу впливу для конкретних хвороб. 


Ключові слова


аероіони; аероіонотерапія; франклінізація; штучна іонізація повітря; лічильник аероіонів; концентрація легких аероіонів

Повний текст:

PDF

Посилання


Чижевский А.Л. Аэроионификация в народном хозяйстве / А.Л. Чижевский. – М. : Стройиздат, 1989. – 488 с.

Скипетров В.П. Аэроионопрофилактика и аэроионотерапия : монография / В.П. Скипетров. – Саранск : Средне-Волжск. мат. о-во, 2003. – 48 с.

Аксенова С.В. Влияние аэроионов кислорода на некоторые показатели гемостаза в норме и при патологии / С.В. Аксенова // автореф. дис. ... канд. медиц. наук. – Саранск, 1995. – 16 с.

Лившиц М.Н. Аэроионофикация : Практическое применение / М.Н. Лившиц. – М. : Стройиздат, 1990. – 168 с.

Васильев Л.Л. Теория и практика лечения ионизированным воздухом / Л.Л. Васильев. – Л., 1953. – 192 с.

Акіменко В.Я. Гігієнічні проблеми оптимізації іонізованості повітряного середовища житлових комплексів і громадських будинків / В.Я. Акіменко, О.В. Коваленко, О.М. Кулішов // Гігієна населених місць : зб. наук. праць. – К., 2011. – Вип. 57. – С. 244–253.

Мадаев В.В. Применение аэроионотерапии в комплексном лечении больных хроническим обструктивным бронхитом / В.В. Мадаев // автореф. дис. ... канд. медиц. наук. – М., 1992. – 23 с.

Скипетров В.П. Влияние отрицательных аэроионов кислорода на свертывание крови / В.П. Скипетров, В.В. Мартынова // Кардиология. – 1995. – № 4 (35). – С. 64–65.

Мещеряков А.Ю. Медико-биологические аспекты управления физическими характеристиками воздуха на объектах с искусственной средой обитания / А.Ю. Мещеряков, С.Н. Осипов, С.В. Колерский // Труды Института системного анализа Российской академии наук (ИСА РАН). – 2006. – Т. 19. – С. 182–191.

Кухарчук В.В. Метрологія та вимірювальна техніка : навч. посібник / В.Ю. Кучерук, В.П. Долгополов, Л.В. Грумінська. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. – 252 с.

Коренівська О.Л. Метод та прилад для вимірювання концентрації легких аероіонів в біомедичних дослідженнях / О.Л. Коренівська // дис. ... канд. техн. наук. – Вінниця, 2013. – 165 с.

Конструктивно-технічні аспекти вимірювання концентрації легких аероіонів методом відкритого колектора // Вісник НТУУ «КПІ» ; Серія : Радіотехніка. Радіоапарато-будування. – 2012. – № 49. – С. 142–150.

Патент України на винахід № 94169. Аероіонний мікрокулонометр / В.П. Манойлов, П.П. Мартинчук, О.Л. Коренівська. – Опубл. 11.04.2011, Бюл. № 7.

Коренівська О.Л. Прилад вимірювання концентрації легких аероіонів / О.Л. Коренівська // Вісник ЖДТУ. – № 1 (68). – 2014. – С. 51–58.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2015-2(73)-142-148

Copyright (c) 2016 Оксана Леонідівна Коренівська

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.