КЛАСИФІКАЦІЯ АЕРОІОНІЗАТОРІВ ЗА ПРИНЦИПОМ ОТРИМАННЯ АЕРОІОНІВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

Тетяна Владиславівна Митрофанова, Тетяна Миколаївна Нікітчук

Анотація


Останніми роками спостерігається підвищена уваги до проблем очищення повітря та лікування хвороб, що виникли внаслідок систематичного вдихання забрудненого повітря, як в Україні, так і за кордоном. Про це свідчить збільшення публікацій про вплив аероіонів на здоров’я людини, дослідження розподілу аероіонів у приміщеннях та його динаміки, вдосконалення метрологічної бази. Розглядається історія використання та розвитку систем штучної іонізації повітря в житті людини, визначення позитивного та негативного впливу на системи людського організму. На даний час у продажу з'явилося багато приладів, що генерують негативні аероіони в приміщенні й оптимізують іонний склад повітря. Вони різняться за розмірами, продуктивністю аероіонів, дизайном тощо. За принципом отримання аероіонів іонізатори поділяються на радіоізотопні, коронні, термоелектронні, гідродинамічні, фотоелектричні. За призначення – на промислові, побутові та медичні. Проведено порівняльну характеристику найпопулярніших медичних аероіонізаторів та лічильників аероіонів. Визначено основні переваги та недоліки цих пристроїв.


Ключові слова


іонізація; аероіони; здоров’я; вплив аероіонів; повітря

Повний текст:

PDF

Посилання


Митрофанова Т.В. Практичне значення штучної іонізації повітря та використання в медицині / Т.В. Митрофанова // Вісник ЖДТУ. – 2015. – С. 93–102.

Чижевский А.Л. Аэроионификация в народном хозяйстве / А.Л. Чижевский. – М. : Стройиздат, 1989. – 488 с.

Зайцева О.Ю. Оптимизация аэроионотерапии в лечении больных хроническим обструктивным бронхитом : автореф. дис. .... канд. мед. наук/ О.Ю. Зайцева. – М., 1996. – 21 с.

Мадаев В.В. Применение аэроионотерапии в комплексном лечении больных хроническим обструктивным бронхитом : автореф. дис. ... канд. мед. наук / В.В. Мадаев. – М., 1992. – 23 с.

Васильев Л.Л. Теория и практика лечения ионизированным воздухом / Л.Л. Васильев. – Л., 1953. – 192 с.

Мещеряков А.Ю. Медико-биологические аспекты управления физическими характеристиками воздуха на объектах с искусственной средой обитания / С.Н. Осипов, С.В. Колерский // Труды Института системного анализа Российской академии наук (ИСА РАН). – 2006. – Т. 19. – С. 182.

Коренівська О.Л. Метод та прилад для вимірювання концентрації легких аероіонів в біомедичних дослідженнях : дис. … канд. техн. наук : 05.11.17 / Коренівська Оксана Леонідівна. – В., 2013. – С. 24–165.

Коренівська О.Л. Методи та апаратура для визначення кількості аероіонів в іонізованому повітрі / О.Л. Коренівська // Вісник ЖДТУ / Серія : Технічні науки. – 2010. – № II (53). – С. 93–102.

Недобора О.А. Биотехническая система аэроионотерапии с каналом контроля концентрации аэроионов : дис. ... канд. технич. наук / О.А. Недобора. – М., 2011. – 177 с.

Нейман Л.А. Прибор для измерения концентрации легких ионов и объемной плотности электрического заряда / Л.А. Нейман // Методы и приборы биоинформации и контроля окружающей среды : межвуз. сб. – 1981.– Вып. 15. – С. 23–25.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2015-2(73)-149-153

Copyright (c) 2016 Тетяна Владиславівна Митрофанова, Тетяна Миколаївна Нікітчук

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.