ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРАХУНОК ПОЛЯРИЗАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ІНТЕРФЕРОМЕТРА ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ ДЖОНСА

Анна Анатоліївна Остапчук

Анотація


Відповідно до закону всесвітнього тяжіння, між всіма матеріальними тілами, незалежно від їх природи, будови, розмірів, форми і положення, існує сила тяжіння, що прямо пропорційна добутку їх мас і обернено пропорційна квадрату відстані між ними. Сила тяжіння характеризується прискоренням g, що надається вільно падаючому тілу. Прискорення сили тяжіння на поверхні Землі змінюється від 978 Гал на екваторі до 983 Гал на полюсі. Найбільш широко результати високоточних визначень прискорення сили тяжіння використовуються в метрології, астрономії, геофізиці, геодезії та геології. У зв’язку з цим, виникає необхідність у розробці апаратури для вимірювань абсолютного значення прискорення сили тяжіння з похибкою, що не перевищує одиниці восьмого і навіть перших одиниць дев'ятого знака.

Теоретичною основою балістичного методу визначення абсолютного значення прискорення сили тяжіння за допомогою балістичного гравіметра є закон прискореного руху пробного тіла в полі сили тяжіння. На підставі цього закону значення g знаходиться через параметри руху вільно падаючого тіла: пройдений шлях z і час t.

У статті розглянуто питання дослідження та розрахунку поляризаційних властивостей інтерферометра, що входить до складу балістичного гравіметра, за допомогою методу Джонса. Знайдено матрицю Джонса інтерферометра і проведено за нею розрахунок його поляризаційних властивостей. Показано, що сучасні способи рішення задачі інтерференції пучків на основі методу Джонса дозволяють одержати результати більш коротким і простим шляхом. Це є особливо цінним в практичній інтерферометрії. Показано, що при покращенні вигляду дифракційної картини можна оптимізувати її для різноманітних геодезичних, картографічних та навігаційних завдань. 


Ключові слова


поляризація; дифракційні елементи; оптичний пристрій; інтерферометр; балістичний гравіметр

Повний текст:

PDF

Посилання


Садовников М.А. Анализ эквивалентной поверхности рассеяния уголковых отражателей с различным покрытием граней / М.А. Садовников, А.Л. Соколов, В.Д. Шаргородский // Успехи современной радиоэлектроники. – № 8. – М., 2009. – С. 55–62.

Соколов А.Л. Влияние неравномерного нагрева уголкового отражателя на диаграмму направленности отраженного излучения / А.Л. Соколов, В.В. Мурашкин Б.Б. Шкурский. – М. : Радиотехника, 2011. – № 3. – С. 75–82.

Соколов А.Л. Матричный метод расчета поляризационных аберраций / А.Л. Соколов // Оптический журнал. – Т. 75. – № 2. – 2008. – С. 16–22.

Соколов А.Л. Дифракционные свойства уголковых отражателей / А.Л. Соколов // Фотоника. – № 3. – 2011. – С. 43–49.

Садовников М.А. Оптика и спектроскопия / М.А. Садовников, А.Л. Соколов. – 2009. – Т. 107, № 2. – C. 213.

Садовников М.А. Успехи современной радиоэлектроники / М.А. Садовников, А.Л. Соколов, В.Д. Шаргородский. – 2009. – № 8. – C. 55.

Соколов А.Л. Оптический журнал /А.Л.Соколов. – 2008. – Т. 75, № 2. – C. 16.

Нестеров А.В. Оптика и спектроскопия / А.В. Нестеров, В.Г. Низьев, А.Л. Соколов. – 2001. – № 6. – C. 1018.

Шурубкин В.Д. Исследование баллистического метода определения ускорения свободного падения и разработка лазерного гравиметра с симметричным измерением : дис. ... докт. техніч. Наук / В.Д. Шурубкин. – 2006. – 267 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2015-2(73)-154-158

Copyright (c) 2016 Анна Анатоліївна Остапчук

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.