ПІДВИЩЕННЯ МІКРОТВЕРДОСТІ ТА ЗНОСОСТІЙКОСТІ ПОВЕРХОНЬ ЕЛЕМЕНТІВ ВИРОБІВ З ОПТИЧНОГО СКЛА МІКРООБРОБКОЮ ЕЛЕКТРОННИМ ПОТОКОМ У ВАКУУМІ

Віктор Степанович Антонюк, Юрій Іванович Коваленко, Юлія Юріївна Бондаренко, Максим Олексійович Бондаренко

Анотація


Показана можливість низькоенергетичної електронно-променевої мікрообробки поверхонь оптичного скла К8, що призводить до покращання їх техніко-експлуатаційних характеристик (мікротвердості та зносостійкості). Запропоновані оптимальні режими електронно-променевої мікрообробки: питома потужність електронного потоку Рпит = 3,5.103 Вт/м2; струм електронного потоку Іf = 36 мА; час електронної дії t = 1,2.10-6 с. Встановлене збільшення мікротвердості оптичних поверхонь, оброблених запропонованим методом низькоенергетичної електронно-променевої мікрообробки, у 2,5…3,5 раза, а зносостійкості – у 1,23…1,27 раза.


Ключові слова


оптичне скло; електронно-променева мікрообробка; мікротвердість; зносостійкість; атомно-силова мікроскопія.

Повний текст:

PDF

Посилання


Канашевич Г.В. Доцільність впровадження мікрооптичного виробництва в Україні / Г.В. Канашевич, М.О. Бондаренко, А.К.М. Рукон // Матер. VI Міжнар. науково-практ. конф. «Теорія і практика сучасної економіки». – Черкаси : ЧДТУ, 2005. – С. 234–237.

Исследование процесса формообразования стеклянных шариков для микрооптики по высокоэффективной технологии / А.А. Сухоцкий и др. // Оптический журнал. – 2002. – Т. 69, № 6.

Канашевич Г.В. Термічна електронно-променева обробка скляних плат оптичних інтегральних схем / Г.В. Канашевич // Деп. в НИИ ТЭХИМ. – Черкассы, 2002. – 168 с.

Канашевич Г.В. Спеціальні методи обробки оптичного скла / Г.В. Канашевич, Д.І. Котельніков, В.А. Ващенко ; за ред. проф. Д.І. Котельникова. – Чернігів : Сіверська думка, 2002. – 215 с.

Канашевич Г.В. Перспективи використання електронного променя в технологіях інтегральної оптики / Г.В. Канашевич, В.А. Ващенко, М.О. Бондаренко // Вісник Черкаського держ. технол. ін-ту. – 2000. – № 2. – С. 189–193.

Исследование металлизированных поверхностей модифицированных ленточным электронным потоком / Ю.И. Коваленко и др. // Вісник НТУУ «КПІ». – 2012. – № 64. – 4 с.

Antonyuk V.S. Studies of thin wear-resistant carbon coatings and structures formed by thermal evaporation in a vacuum on piezoceramic materials / V.S. Antonyuk, M.O. Bondarenko, Yu.Yu. Bondarenko // Journal of superhard materials. – 2012. – Vol. 34, № 4. – Pp. 248–255.

Бондаренко М.О. Дослідження тонких зносостійких вуглецевих покриттів і структур сформованих термічним випаровуванням у вакуумі на п’єзокерамічних матеріалах / М.О. Бондаренко, В.С. Антонюк, Ю.Ю. Бондаренко // Сверхтвердые материалы. – 2012. – Вып. 4. – С. 45–55.

Канашевич Г.В. Структурні перетворення у поверхневому шарі оптичного скла та фотопластинах від дії низькоенергетичного електронного потоку / Г.В. Канашевич, Г.М. Дубровська, М.О. Бондаренко // Матер. научно-техн. конф. (2–4 черв. 2004 р., м. Одеса). – С. 60–64.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2015-1(72)-3-9

Copyright (c) 2016 Віктор Степанович Антонюк, Юрій Іванович Коваленко, Юлія Юріївна Бондаренко, Максим Олексійович Бондаренко

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.