ТОЧНІСТЬ ОБРОБЛЕННЯ ПІД ЧАС ШЛІФУВАННЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЗАСОБІВ АКТИВНОГО КОНТРОЛЮ

Анатолій Павлович Гавриш, Тетяна Анатоліївна Роїк, Петро Олексійович Киричок, Оксана Іванівна Лотоцька

Анотація


Наведено результати дослідження впливу  на фактори точності поверхонь деталей технологічних процесів абразивного шліфування з застосуванням методів активного контролю деталей тертя з нових композиційних матеріалів, створених на базі шліфувальних відходів інструментальних сталей 86Х6Н8Т, 11Р3АМ3Ф, 4ХМНФС та 7ХГ2ВМФ для важких умов роботи друкарської техніки.

Встановлено закономірності впливу технологічних параметрів на механізм формування точності. Визначено основні аналітичні залежності факторів точності для різних схем абразивного шліфування нових композитів. Розроблено рекомендації для промисловості, що забезпечують якість поверхонь деталей тертя для друкарської техніки.


Ключові слова


параметри точності деталей тертя; абразивне шліфування; високозносостійкі композитні сплави; друкарська техніка.

Повний текст:

PDF

Посилання


Роїк Т.А. Композиційні підшипникові матеріали для підвищених умов експлуатації : монографія / Т.А. Роїк, П.О. Киричок, А.П. Гавриш. – К. : НТУУ «КПІ», 2007. – 404 с.

Технологія поліграфічного машинобудування : навч. посібник / П.О. Киричок, Т.А. Роїк, А.В. Шевчук та ін. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – 508 с.

Новітні композиційні матеріали деталей тертя поліграфічних машин : монографія / Т.А. Роїк, А.П. Гавриш, П.О. Киричок та ін. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – 424 с.

Фінішне оброблення зносостійких деталей друкарських машин : навч. посібник / П.О. Киричок, Т.А. Роїк, А.П. Гавриш та ін. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – 514 с.

Сучасні системи технологій заготівельного виробництва в машинобудуванні : монографія / Т.А. Роїк, А.П. Гавриш, П.О. Киричок та ін. – К. : ЕКМО, 2010. – 209 с.

Маталин А.А. Качество поверхности и эксплуатационные свойства машин / А.А. Маталин. – Л. : Машгиз, 1976. – 384 с.

Костецкий Б.И. Качество поверхности и трение в машинах / Б.И. Костецкий, Н.Ф. Колисниченко. – К. : Техніка, 1969. – 216 с.

Костецкий Б.И. Износостойкость и антифрикционность деталей машин / Б.И. Костецкий, И.Н. Носовский. – К. : Техніка, 1965. – 206 с.

Крагельский И.В. Трение и износ / Б.И. Костецкий. – М. : Машиностроение, 1968. – 480 с.

Надежность и долговечность машин / Б.И. Костецкий, И.Г. Носовский, Л.И. Бершадский и др. – К. : Техніка, 1975. – 408 с.

Рыжов Э.В. Высокоэффективные процессы финишной обработки / Э.В. Рыжов. – К. : Наукова думка, 1984. – 340 с.

Маслов Е.Н. Теория шлифования материалов / Е.Н. Маслов. – М. : Машиностроение, 1979. – 320 с.

Ящерицин П.И. Прогрессивная технология финишной обработки деталей / П.И. Ящерицын. – Минск : Беларусь, 1989. – 312 с.

Инструменты из сверхтвердых материалов / под. ред. акад. НАН Украины Н.В. Новикова, д.т.н. С.А. Клименко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Машиностроение, 2014. – 608 с.

Соколовский А.П. Курс технологи машиностроения : в 2 ч. / А.П. Соколовский. – М. : Машгиз, 1947. – Ч. 1. – 435 с.

Соколовский А.П. Курс технологи машиностроения : в 2 ч. / А.П. Соколовский. – М. : Машгиз, 1949. – Ч. 2. – 464 с.

Соколовский А.П. Научные основы технологии машиностроения / А.П. Соколовский. – Л. : Машиностроение, 1995. – 515 с.

Митрофанов С.П. Групповая технология машиностроительного производства / С.П. Митрофанов. – Л. : Машиностроение, 1983. – 407 с.

Амосов И.С. Погрешности обработки при активном контроле в процессе шлифования / И.С. Амосов, О.А. Иванов. – Л. : Машиностроение, 1967. – 312 с.

Балакшин Б.С. Основы технологии машиностроения / Б.С. Балакшин. – М. : Машиностроение, 1969. – 559 с.

Богуслаєв В.О. Основи технології машинобудування : навч. посібник / В.О. Богуслаєв, В.І. Ципак, В.К. Яценко. – Запоріжжя : Мотор Січ, 2003. – 335 с.

Гевко Б.М. Технологія сільськогосподарського машинобудування : підручник / Б.М. Гевко, І.С. Гевко, Д.Л. Радик. – К. : Кондор, 2006. – 490 с.

Корсаков В.С. Основы технологии машиностроения / В.С. Корсаков. – М. : Высшая школа, 1974. – 280 с.

Технология машиностроения : учебник / А.В. Якимов, А.А. Якимов, В.Н. Царюк и др. – Одесса : Астропринт, 2001. – 602 с.

Амосов И.С. Вопросы точности активного контроля при круглом наружном врезном шлифовании / И.С. Амосов, О.А. Иванов. – М. ; Л. : Машиностроение, 1968. – 312 с.

Скраган В.А. Повышение точности механической обработки / В.А. Скраган, А.С. Азаров, И.С. Амосов. – Л. : Машиностоение, 1967. – 336 с.

Амосов И.С. Установка скоб приборов активного контроля на универсальных круглошлифовальных станках / И.С. Амосов. – Л. : Машиностроение, 1988. – 217 с.

Азаров А.С. Оборудование измерительных систем активного контроля в процессе внутреннего и плоского шлифования / А.С. Азаров. – М. ; Л. : Машиностроение, 1990. – 246 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2015-1(72)-10-20

Copyright (c) 2016 Анатолій Павлович Гавриш, Тетяна Анатоліївна Роїк, Петро Олексійович Киричок, Оксана Іванівна Лотоцька

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.