DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2015-1(72)-31-36

ОБҐРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДИКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ІНСТРУМЕНТОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Юлія Олександрівна Денисенко, Вільям Олександрович Залога, Олександр Володимирович Івченко

Анотація


Вибір раціонального підходу до оцінки ефективності від впровадження нових методів є актуальною проблемою сучасних підприємств. Розглядається підхід до оцінювання ефективності моделі прийняття рішень в інформаційній системі управління якістю інструментальної підготовки виробництва, основною особливістю якого є методика визначення порівняльної економічної ефективності. При цьому запропоновано враховувати собівартість продукції основного виробництва, до якої враховуються сукупні витрати на підготовку і виробництво продукції, у т. ч. витрати відшкодування зносу спеціальних інструментів і пристроїв.


Ключові слова


інформаційні системи управління; машинобудівне підприємство; інструментозабезпечення; інструментальне господарство.

Повний текст:

PDF

Посилання


AA. VV. Tool Management : The Present and the Future / AA. VV // Annals of CIRP. – K.P., 1991.

Агарков А.П. Эффективная организация и управление инструментальным хозяйством предприятия / А.П. Агарков, Б.А. Аникин. – М. : Экономика, 1981. – 128 с.

Ажнюк М.О. Економічні науки. Основи економічної теорії : навч. посібник / М.О. Ажнюк, О.С. Передрій. — К., 2008. — 368 с.

Ахромкін Є.М. Методична база оцінки ефективності впровадження ресурсозберігаючих технологій / Є.М. Ахромкін // Ефективна економіка. – 2011. – № 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?n=1&y=2011.

Bosco W.M. Chan Tool Managementfor flexible manufacturing / Bosco W.M. Chan // Int. J. of Computer Integrated Manufacturing. – Мау, 1992.

Залога В.О. Модель прийняття рішень при управлінні якістю інструментальної підготовки виробництва / В.О. Залога, О.В. Івченко, Ю.О. Погоржельська // Качество, стандартизация, контроль: теория и практика : матер. 14-й Междунар. научно-практ. конф. (23–26 сент. 2014 г., г. Одесса). – К. : АТМ Украины, 2014. – 144 с. – С. 45–46.

Ковзель М.О. Соціально-економічна ефективність експорту транспортних послуг України : монографія / М.О. Ковзель. – К. : Книжкове вид-во НАУ, 2008. – 308 с.

Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості / Наказ Міністерства промислової політики України від 09.07.2007 р. № 373.

Новицкий Н.И. Организация производства на предприятиях : учеб.-метод. пособие / Н.И. Новицкий. – М. : Финансы и статистика, 2001. – 391 с.

Олійник О.В. Ефективність функціонування системи бюджетування: теоретичні засади та методи оцінки / О.В. Олійник, Ю.В. Чибісов // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. – 2006. – № 1Е (6). – С. 263–271.

Организация инструментального хозяйства, основные положения : метод. рекомендации. – Краматорск : НПО НИИПТМаш, 1988. – 168 c.

Рац О.М. Визначення сутності поняття «ефективність функціонування підприємства» / О.М. Рац // Економічний простір. – 2008. – № 15. – С. 275–286.

Torvinen S.J. Integration of a CIM tool-management to an intelligent feature based process planning system / S.J. Torvinen, К.Salminen, L.Vasek // Computers in Industry. – Nov., 1991.

Туревский И.С. Экономика отрасли (автомобильный транспорт) : учебник / И.С. Туревский. – М. : Форум ; ИНФРА-М, 2008. – 287 с.

Чорна М.В. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємств : монографія / М.В. Чорна, С.В. Глухова. – Харків : ХДУХТ, 2012. – 210 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Юлія Олександрівна Денисенко, Вільям Олександрович Залога, Олександр Володимирович Івченко

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.