КОРЕКЦІЯ ТРАЄКТОРІЙ ФОРМОУТВОРЕННЯ ЗА АПОСТЕРІОРНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ

Автор(и)

  • Юрій Володимирович Петраков Національний технічний університет України «КПІ», Ukraine
  • Данило Костянтинович Щуплєцов Національний технічний університет України «КПІ», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.26642/tn-2015-1(72)-37-40

Ключові слова:

фрезерування, точність формоутворення, корекція управляючої програми, моделювання, верстат з ЧПК.

Анотація

Розглядається методика підвищення точності оброблення фрезеруванням складних 3D поверхонь деталей в одиничному виробництві. При обробленні таких поверхонь процес різання є квазістаціонарним, що провокує виникнення похибки формоутворення в результаті пружних деформацій технологічної обробляючої системи. Наведена методика корекції управляючої програми верстата з числовим програмним керуванням (ЧПК), що передбачає оброблення заготовки за два проходи. На першому проході оброблення виконується за теоретичною еквідистантою і після цього автоматично, за розробленою програмою, безпосередньо на верстаті вимірюється утворений профіль з метою отримання його цифрової моделі. Далі виконується комп’ютерне моделювання процесу фрезерування з метою визначення цифрових масивів складових сили різання. Після розрахунку цифрових масивів жорсткостей технологічної обробляючої системи проводиться корекція траєкторії фрези на другому проході за схемою управління за апостеріорною інформацією з коефіцієнтом корекції, що дорівнює одиниці.

Посилання

Невельсон М.С. Автоматическое управление точностью обработки на металлорежущих станках / М.С. Невельсон. – М. : Машиностроение, 1982. – 184 с.

Петраков Ю.В. Моделирование процессов резания / Ю.В. Петраков, О.И. Драчев // ТНТ. – 2013. – 240 с.

Некрасов Р.Ю. Формообразование фасонных поверхностей при точении жаропрочных сталей и сплавов на станках с ЧПУ : автореф. дис. ... канд. техн. наук / Р.Ю. Некрасов. – Тюмень, 2008. – 20 с.

Петраков Ю.В. Автоматическое управление процессами резания / Ю.В. Петраков, О.И. Драчев // ТНТ. – 2014. – 408 с.

Петраков Ю.В. Повышение точности токарной обработки на станках с ЧПУ / Ю.В. Петраков, Д.П. Ковальчук // Вісник НТУУ «КПІ» / Машинобудування. – № 68. – К., 2013. – С. 134–138.

Залога В.А. Методика коррекции управляющих программ для обработки методом концевого фрезерования на станках с ЧПУ / В.А. Залога, Д.В. Криворучко, Д.Г. Голдун. – Сумы, 2005 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zavantag.com/docs/298/index-1238809.html.

Сосонкин В.Л. Программирование систем числового программного управления : учеб. пособие / В.Л. Сосонкин, Г.М. Мартинов. – М. : Логос, 2008. – 344 с.

Веретнов А. Контроль точности обработки изделий на станках с ЧПУ при помощи PowerINSPECT OMV / А.Веретнов // САПР и графика. – июнь, 2012. – С. 76–79.

Петраков Ю.В. Моделювання фрезерування кінцевими фрезами / Ю.В. Петраков, О.С. Мацківський // Вісник НТУУ «КПІ» / Машинобудування. – 2015. – № 73. – С. 78–83.

Cheng K. Machining dynamics: fundamentals, application and practices / K.Cheng. – Springer. – London, 2009. – 340 p.

Петраков Ю.В. Проектирование технологической оснастки / Ю.В. Петраков // LAP LAMBERT. – Saarbruckent, 2015. – 180 c.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-01-22

Як цитувати

Петраков, Ю. В., & Щуплєцов, Д. К. (2016). КОРЕКЦІЯ ТРАЄКТОРІЙ ФОРМОУТВОРЕННЯ ЗА АПОСТЕРІОРНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ. Вісник ЖДТУ. Серія "Технічні науки", (1(72), 37–40. https://doi.org/10.26642/tn-2015-1(72)-37-40

Номер

Розділ

Машинознавство