ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ ПРИ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОПЕРАЦІЯХ ПОЛІРУВАННЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХОНЬ МАТЕРІАЛІВ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ

Автор(и)

  • Лариса Анатоліївна Проц Інститут електронної фізики НАН України, Ukraine
  • Наталія Душанівна Гелеш Ужгородський національний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.26642/tn-2015-1(72)-47-50

Ключові слова:

продуктивність, виробіток, трудомісткість, полірування, інструмент, монокристал, оптична деталь, талій тетратіоарсенат.

Анотація

Для економічної обґрунтованості проведення науково-дослідних робіт з виготовлення акустооптичних деталей високої якості було досліджено виробіток та трудомісткість процесів механічної обробки плоских поверхонь оптичних деталей з монокристалів талій тетратіоарсенату із застосуванням специфічного способу виконання технологічної операції полірування. Для здійснення запропонованого способу було виготовлено пристрій, що складався з інструмента та тримача оброблюваних деталей, використання якого дало можливість у чотири рази підвищити продуктивність праці при поліруванні.

Посилання

А. с. 1465267 СССР, МПК В24В 1/00. Способ абразивной обработки и очистки / Г.Н. Шпырко, А.Д. Ониско, Л.А. Зюбина, Т.Ф. Полякова (СССР). – № 4220454/31-08 ; заяв. 06.04. 1987 ; опубл. 15.03.1989. – Бюл. № 10.

Акустооптическая ячейка на кристалле парателлурита с поверхностным возбуждением объемных акустических волн / В.Б. Волошинов, П.А. Никитин, А.С. Трушин, Л.Н. Магдыч // Письма в ЖТФ. – 2011. – Т. 37, Вып. 16. С. 22–28.

Гелеш Н.Д. До питання продуктивності праці при деяких процесах механічної обробки матеріалів функціональної електроніки / Н.Д. Гелеш, Л.А. Проц // Конференція молодих учених і аспірантів ІЕФ-2015 : матер. конф. (м. Ужгород, 18–25 трав. 2015 р.). – Ужгород : ФОП Бреза А.Е., 2015. – С. 210.

Гетьман О.О. Економіка підприємства : навч. посібник / О.О. Гетьман, В.М. Шаповал. — 2-ге вид.— К. : Центр навч. літ-ри, 2010. – 488 с.

Синтез и выращивание монокристаллов Tl3AsS4 / М.И. Головей, И.Ю. Роман, И.М. Некрасова, Ю.В. Ворошилов // Химия и физика халькогенидов. – К. : Наукова думка, 1977. С. 40–41.

Завіновська Г.Т. Економіка праці : навч. посібник / Г.Т. Завіновська. — К. : КНЕУ, 2003. — 300 с.

Acoustic anisotropy of acoustooptic Tl3AsS4 crystals / I.Martynyuk-Lototska, M.Kushnirevych, B.Zapeka at ol. // J.Applied Optics. 2015. – Vol. 54, Iss.6. – Pp. 1302–1308.

Electron energy structure of the semiconductors TlAsS2, Tl3AsS3, Tl3AsS4, Tl3PS4 and Tl3TaS4 / A.A. Lavrentyev, A.N. Gusatinskii, I.Ya. Nikiforov at ol. // Journal of Physics: Condensed Matter. – 1993. – Vol. 5, № 9. Рр. 1447–1453.

Поперенко Л.В. Технологія обробки оптичних поверхонь / Л.В. Поперенко, Ю.Д. Філатов. – К. : Вид.-поліграф. центр «Київський університет», 2004. – 166 с.

Проц Л.А. Дослідження процесів виготовлення оптичних елементів з акустооптичних монокристалів / Л.А. Проц // Проблемы машиностроения. – 2013. – Т. 16, № 6. – С. 66–70.

Основи формоутворення поверхонь при механічній обробці : навч. посібник / Н.С. Равська, П.П. Мельничук, О.В. Мамлюк та ін. К. : СКД «Друк», 2013. – 215 с.

Способ абразивной обработки и очистки / Г.Н. Шпырко, А.Д. Ониско, Л.А. Зюбина и др. // Внедренные изобретения. Библиографическая информация. – М., 1990. – Т. 1, Ч. 1. – С. 330.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-01-22

Як цитувати

Проц, Л. А., & Гелеш, Н. Д. (2016). ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ ПРИ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОПЕРАЦІЯХ ПОЛІРУВАННЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХОНЬ МАТЕРІАЛІВ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ. Вісник ЖДТУ. Серія "Технічні науки", (1(72), 47–50. https://doi.org/10.26642/tn-2015-1(72)-47-50

Номер

Розділ

Машинознавство