ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИНАМІКИ ПРОЦЕСІВ ТОРЦЕВОГО ФРЕЗЕРУВАННЯ ФРЕЗАМИ СТАНДАРТНИХ ТА СПЕЦІАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

Автор(и)

  • Ярослав Анатолійович Степчин Житомирський державний технологічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6458-0663

DOI:

https://doi.org/10.26642/tn-2015-1(72)-51-56

Ключові слова:

автоколивання, динаміка, математична модель, різання, торцеве фрезерування.

Анотація

Стаття присвячена вивченню динамічної нестабільності процесу торцевого фрезерування, яке обумовлено рухом до підвищення продуктивності лезової обробки плоских поверхонь. Вибір перспективних способів обробки, розробка та впровадження нових конструкцій інструментів неможливі без аналізу динамічних процесів у технологічній обробній системі (ТОС).

Розглянуто особливості динаміки торцевого фрезерування. На основі розробленої динамічної моделі коливань торцевої фрези виконано дослідження стійкості процесу різання різними типами фрез: стандартної, триступінчастої з 12 різальними елементами та ступінчастої фрези з 21 різальним елементом, що розташовані за трьома спіралями, з різним кутовим кроком та розділенням припуску по глибині.

Порівняльний аналіз процесу різання фрезами різних конструкцій показав більш високий рівень динамічної стійкості ступінчастих фрез, порівняно зі стандартними. Також використання окремих коливальних контурів з віброізоляцією та демпфуванням у конструкції фрези збільшує її протидію виникненню автоколивань у ТОС.

Посилання

Струтинский В.Б. Математичне моделювання процесів та систем механіки : підручник / В.Б. Струтинский. – Житомир : ЖІТІ, 2001. – 612 с.

Свинин В.М. Управление регенеративними автоколебаниями при фрезеровании на основе модуляции скорости резания : автореф. дис. ... докт. техн. наук / В.М. Свинин. – Иркутск : ИГТУ, 2008. – 26 с.

Подураев В.Н. Резание труднообрабатываемых материалов : учеб. пособие / В.Н. Подураев. – М. : Высшая школа, 1974. – 587 с.

Мельничук П.П. Наукові основи чистового торцевого фрезерування плоских поверхонь : автореф. дис. ... докт. техн. наук / Петро Петрович Мельничук. – К. : НТУУ “КПІ”, 2002. – 26 с.

Орликов М.Л. Динамика станков / М.Л. Орликов. – К. : Вища школа, 1989. – 272 с.

Жарков И.Г. Вибрации при обработке лезвийным инструментом / И.Г. Жарков. – Л. : Машиностроение, 1986. – 184 с.

Кудинов В.А. Динамика станков / В.А. Кудинов. – М. : Машиностроение, 1967. – 359 с.

Виговський Г.М. Підвищення працездатності торцевих фрез для чистової обробки плоских поверхонь : автореф. дис. ... канд. техн. наук / Георгій Миколайович Виговський. – К. : НТУУ “КПІ”, 2000. – 16 с.

Патент України на винахід № 12503 «Торцева ступінчаста фреза» / П.П. Мельничук, Я.А. Степчин. – Публікація 12.01.2015 ; Бюл. № 1. – 4 с.

Степчин Я.А. Математична модель поперечних коливань торцевої фрези при чистовому фрезеруванні / Я.А. Степчин // Вісник ЖДТУ / Технічні науки. – 2013. – № 1 (64). – С. 11–15.

Степчин Я.А. Математична модель динаміки торцевого фрезерування різних схем різанняо/ Я.А. Степчин // Вісник ЖДТУ / Технічні науки. – 2013. – № 3 (66). – С. 37–41.

Справочник инструментальщика / И.А. Ординарцев, Г.В. Филиппов, А.Н. Шевченко и др. – М. : Машиностроение, 1987. – 846 с.

Сенькин Е.Н. Конструкции и эксплуатация фрез, оснащенных композитами / Е.Н. Сенькин, Г.В. Филлипов, А.В. Колядин. – Л. : Машиностроение, 1988. – 63 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-01-22

Як цитувати

Степчин, Я. А. (2016). ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИНАМІКИ ПРОЦЕСІВ ТОРЦЕВОГО ФРЕЗЕРУВАННЯ ФРЕЗАМИ СТАНДАРТНИХ ТА СПЕЦІАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ. Вісник ЖДТУ. Серія "Технічні науки", (1(72), 51–56. https://doi.org/10.26642/tn-2015-1(72)-51-56

Номер

Розділ

Машинознавство