ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СТРУКТУРИ І ВЛАСТИВОСТЕЙ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ З АКУСТИЧНИМИ ТА ЕЛЕКТРОФІЗИЧНИМИ ПАРАМЕТРАМИ

Автор(и)

  • Олександр Володимирович Шарко Херсонська державна морська академія, Ukraine
  • Віталій Дмитрович Нігалатій Херсонська державна морська академія, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.26642/tn-2015-1(72)-57-61

Ключові слова:

механічні властивості, твердість, матеріали, перетворювач.

Анотація

Досліджено взаємозв’язок між акустичними характеристиками і твердістю сталей 30ХГСНА і У8. Сутність методики вимірювань полягала у тому, що у зразках на початковому етапі визначали швидкість поширення ультразвуку, використовуючи прямі шукачі з робочою частотою 2,5 і 5 МГц. Надалі вимірювали мікротвердість зразків та порівнювали отримані залежності результатів вимірювань.

Статистична обробка результатів вимірювання показала, що значення коефіцієнта кореляції -0,949 для сталі У8 і -0,906 для сталі 30ХГСНА. При довірчій ймовірності 0,98 табличні значення коефіцієнта кореляції для вимірювання на сталі У8 – 0,63 і для сталі 30ХГСНА – 0,82. Це свідчить про існування кореляційного зв’язку між швидкістю ультразвуку й твердістю матеріалу.

Як показали результати експериментальних досліджень, у випробуваному методі ультразвукового контролю матеріалів незначні зміни акустичного контакту (у шарі контактної рідини, співвісності п’єзоперетворювачів із зразком) призводять до розкиду експериментальних даних навіть на одному і тому самому зразку. Цих недоліків немає в імерсійному методі контролю.

Посилання

Коротин И.М. Контроль качества термической обработки металла / И.М. Коротин. – М. : Высшая школа, 1980. – 192 с.

Скальський В.Р. Основи акустичних методів неруйнівного контролю : навч. посібник /В.Р. Скальський, Г.Т. Сулим. – Львів : Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 386 с.

Исследования и практика применения магнитной структуроскопии при техническом диагностировании кранов-перегружателей завода «Сибтяжмаш» / В.А. Гудошник, С.А. Губский, В.А. Попов и др. // Техническая диагностика и неразрушающий контроль. – 2011. – № 2. – С. 51–57.

Бобров В.Т. Состояние и тенденции развития акустических (ультразвуковых) методов, средств и технологий неразрушающего контроля и технической диагностики / В.Т. Бобров, А.А. Самокрутов, В.Г. Шевалдыкин // Территория NDT. – 2014. – № 2. – С. 24–26.

Кретов Е.Ф. Ультразвуковая дефектоскопия в энергомашиностроении / Е.Ф. Кретов. – 2014. – 312 с.

Ботвина Л.Р. Разрушение: кинетика, механизмы, общие закономерности / Л.Р. Ботвина. – М. : Наука, 2008. – 334 с.

Горкунов Э.С. Эффект Баркгаузена и его использование в структуроскопии ферромагнитных материалов / Э.C. Горкунов, Ю.Н. Драгошанский, М.Миховски // Дефектоскопия, 2006. – № 6. – С. 3–38.

Электромагнитный неразрушающий контроль упрочненного слоя на поверхности стальных изделий / С.Д. Анисимов, Л.Н. Ананченко, И.Ю. Виноградова и др. // Дефектоскопия. – 2006. – № 1. – С. 18–30.

Шарко А.В. Физические методы оценки технологических свойств материалов / А.В. Шарко, И.Ф. Погребняк, В.Д. Нигалатий // Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування : матер. Всеукр. науково-практ. конф. (1–3 жовт. 2014 р.). – Херсон : Херсонська державна морська академія, 2014. – С. 343–344.

Шарко А.В. Вероятностные оценки технической диагностики металлов при эксплуатации технологических конструкций / А.В. Шарко, И.Ф. Погребняк, В.Д. Нигалатий // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT–2014) : зб. матер. VI Міжнар. науково-практ. конф. (27–29 трав. 2014 р.). – Херсон : Херсонська державна морська академія, 2014. – С. 311–313.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-01-22

Як цитувати

Шарко, О. В., & Нігалатій, В. Д. (2016). ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СТРУКТУРИ І ВЛАСТИВОСТЕЙ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ З АКУСТИЧНИМИ ТА ЕЛЕКТРОФІЗИЧНИМИ ПАРАМЕТРАМИ. Вісник ЖДТУ. Серія "Технічні науки", (1(72), 57–61. https://doi.org/10.26642/tn-2015-1(72)-57-61

Номер

Розділ

Машинознавство