ВИПРОМІНЮВАЧ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ ДЛЯ УСТАНОВОК ДІАТЕРМІЇЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.26642/tn-2015-1(72)-70-76

Ключові слова:

хвилевід, діелектрик, випромінювач.

Анотація

Розглянуто конструкцію сучасних НВЧ-випромінювачів, що використовуються в діатермії. Проаналізовано основні їх недоліки. Запропоновано варіант конструкції НВЧ-випромінювача зі збільшеним коефіцієнтом спрямованої дії й зменшеними коефіцієнтом відбиття та довжиною випромінювача. Вдосконалення випромінювача досягнуто за допомогою використання в прямокутному хвилеводі діелектричних пластин, встановлених паралельно його бічним стінкам. Отримано рівняння для ефективної діелектричної проникності частково заповненого прямокутного хвилеводу, на основі якого створено випромінювач для установок діатермії. Наведено результати розрахунків різних конструкцій НВЧ-випромінювачів, в яких діелектричні пластини різняться товщиною, матеріалом і місцем розташування в хвилеводі. Результати розрахунків порівнюються з відповідними експериментальними даними і наводяться у вигляді графіків. Представлено результати випромінювання у вільний простір і опромінення різних ділянок тіла людини НВЧ-випромінювачем. Наведено основні параметри випромінювача.

Посилання

Техника и методики физиотерапевтических процедур : справочник / под ред. В.М. Боголюбова. – Тверь : Пуб. медицина, 2002. – 408 с.

Лисенсон А.Р. Электромедицинская аппаратура / А.Р. Лисенсон. – М. : Медицина, 1981. – 344 с.

Марков Г.Т. Антенны / Г.Т. Марков, Д.М. Сазонов. – М. : Энергия, 1975. – 526 с.

Фрадин Н.З. Антенно-фидерные устройства / Н.З. Фрадин. – М. : Связь, 1977. – 440 с.

Егоров Ю.В. Частично заполненные прямоугольные волноводы / Ю.В. Егоров. – М. : Сов. радио, 1967. – 220 с.

Капилевич Б.Ю. Волноводно-диэлектрические фильтрующие структуры : справочник / Б.Ю. Капилевич, Е.Р. Трубехин. – М. : Радио и связь, 1990. – 272 с.

Почерняев В.Н. Постоянная распостранения частично заполненного волновода / В.Н. Почерняев, Л.В. Скрыпник // Изв. Вузов / Радиотехника. – 1968. – Т. 31,

№ 5. – С. 63–64.

Манойлов В.П. Розрахунок хвилеводів з частковим діелектричним заповненням / В.П. Манойлов, В.В. Чухов // Вісник НТУУ «КПІ» / Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2006. – № 33. – С. 91–100.

Федоров Н.Н. Основы электродинамики / Н.Н. Федоров. – М. : Высшая школа, 1980. – 395 с.

Петров Б.М. Электродинамика и распространение радиоволн / Б.М. Петров. – М. : Телеком, 2003. – 558 с.

Гольдштейн Л.Д. Электромагнитные поля и волны / Л.Д. Голбдштейн, Н.В. Зарнов. – М. : Сов. радио, 1971. – 616 с.

Чухов В.В. Радіочастотні методи та засоби вимірювання параметрів хвилеводів із діелектричним заповненням : дис. ... канд. техн. наук / В.В. Чухов. – Вінниця : ВДТУ, 2007. – 175 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-01-22

Як цитувати

Манойлов, В. П., Морозов, Д. С., & Чухов, В. В. (2016). ВИПРОМІНЮВАЧ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ ДЛЯ УСТАНОВОК ДІАТЕРМІЇЇ. Вісник ЖДТУ. Серія "Технічні науки", (1(72), 70–76. https://doi.org/10.26642/tn-2015-1(72)-70-76

Номер

Розділ

Прилади