АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ МЕТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ АВТОКОЛИВАНЬ В РЕЛЕЙНИХ СИСТЕМАХ

Автор(и)

  • Марія Сергіївна Юхимчук Вінницький національний технічний університет, Ukraine
  • Ганна Анатоліївна Осіпенко Вінницький національний технічний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.26642/tn-2015-1(72)-77-83

Ключові слова:

автоматичні системи, автоколивання, параметричні збурення, випадкові завади, стійкість автоматичних систем управління.

Анотація

Розв’язання завдання дослідження поведінки нелінійних систем є важливою проблемою у різних галузях науки і техніки. При проектуванні систем такого класу потрібні точні методи оцінки їх поведінки. Ще більше ускладнюється завдання при дослідженні нестаціонарних нелінійних систем. Такі системи використовуються в багатьох галузях виробництва і дуже важко забезпечити незмінність параметрів системи при впливі неконтрольованих параметричних збурень. Для розв’язання завдань, що виникають при проектуванні таких систем, необхідні потужні інженерні методи дослідження поведінки цих систем. Слід зазначити, що однією з основних проблем є забезпечення незмінності параметрів таких систем при впливі неконтрольованих параметричних збурень, з одного боку, а з іншого – автоматичні системи повинні бути працездатними, незважаючи на дію таких збурень.

Ще більше ускладнюється розв’язання завдань дослідження поведінки систем при спільному впливі неконтрольованих параметричних збурень і випадкових завад. Системи, що залишаються працездатними за цих умов, найчастіше будуються такими, що самоналаштовуються. Основною проблемою розв’язання завдань аналізу нелінійних нестаціонарних систем є відсутність загальних методів розв’язку диференціальних рівнянь, що описують їх динаміку.

Нині існує багато різноманітних методів розв’язку окремих типів відповідних рівнянь, але їх застосування в інженерній практиці ускладнено, і більшість з них розв’язується за допомогою методів математичного моделювання.

У зв’язку зі вказаним, розробка методів і засобів математичного моделювання для аналізу поведінки нелінійних систем зі змінними параметрами є актуальним завданням і має важливе практичне значення.

Посилання

Гайдук А.Р. Абсолютная устойчивость регулируемых систем с несколькими нели¬нейностями / А.Р. Гайдук // Автоматика и телемеханика. – 1976. – № 6. – С. 5–11.

Смит О.Дж. Автоматическое регулирование / О.Дж. Смит. – М. : Физматгиз, 1962.

Филлипс Ч. Системы управления с обратной связью / Ч.Филлипс. – М. : Лаборатория Базовых Знаний, 2001. – 616 с.

Коршунов Ю.М. Математические основы кибернетики / Ю.М. Коршунов. – М. : Энергия, 1972.

Наумов Б.Н. Теория нелинейных автоматических систем / Б.Н. Наумов. – М. : Наука. 1972. – 504 с.

Чураков Е.П. Оптимальные и адаптивные системы / Е.П. Чураков. – М. : Энергоиздат, 1987. – 256 с.

Ляпунов A.M. Общая задача об устойчивости движения : собр. сочинений / А.М. Ляпунов. – М. : Изд-во АН СССР, 1956. – Т. 2. – С. 7–271.

Попов Е.П. Прикладная теория процессов управления в нелинейных системах / Е.П. Попов. – № 1. – Наука, 1973. – 584 с.

Цыпкин Я.З. Теория релейных систем автоматического регулирования / Я.З. Цыпкин. – М. : Госгсхиздат, 1955. – 455 с.

Попов Е.П. Теория систем автоматического регулирования / Е.П. Попов. – М. : Наука, 1972. – 768 с.

Юхимчук С.В. Обобщение метода гармонической линеаризации при исследовании нелинейных электромеханических систем с переменными параметрами / С.В. Юхимчук // Известия вузов / Электромеханика. – 1994. – St. 1–2. – С. 9–15.

Тютюнник А.Г. Оптимальні і адаптивні системи авіомагнітного керування / А.Г. Тютюнник. – Житомир : ЖІТІ, 1998. – 512 с.

Анхимюк В.Л. Теория автоматическою управления / В.Л. Анхимюк. – Мн. : Дизайн ПРО, 2000. – 352 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-01-22

Як цитувати

Юхимчук, М. С., & Осіпенко, Г. А. (2016). АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ МЕТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ АВТОКОЛИВАНЬ В РЕЛЕЙНИХ СИСТЕМАХ. Вісник ЖДТУ. Серія "Технічні науки", (1(72), 77–83. https://doi.org/10.26642/tn-2015-1(72)-77-83

Номер

Розділ

Прилади