ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНОГО СХОВИЩА DROPBOX ДЛЯ ОБМІНУ ДАНИМИ У РОЗПОДІЛЕНІЙ БАЗІ ДАНИХ 1С:ПІДПРИЄМСТВО

Автор(и)

  • Неля Миколаївна Білодід Житомирський державний технологічний університет, Ukraine
  • Олег Васильович Власенко Житомирський державний технологічний університет, Ukraine
  • Іван Андрійович Оринчак Житомирський державний технологічний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.26642/tn-2015-1(72)-84-91

Ключові слова:

хмарні сховища, хмарні технології, обмін даними, розподілені системи, Dropbox, «1С, Підприємство», передача даних.

Анотація

У сучасному світі вкрай важливу роль відіграє зберігання та обмін інформацією між різними підсистемами. Причому, особливі вимоги виникають при територіально розподіленій структурі з потребою у веденні єдиної системи обліку. Розподілені бази даних призначені для створення територіально розподілених систем на основі ідентичних конфігурацій «1С:Підприємства». Існуючі методи перенесення файлів з використанням електронної пошти або FTP-сервера мають суттєві недоліки як з точки зору безпеки, так і технологічного впровадження. З появою хмарних сховищ з’явилася можливість удосконалити та розширити методи обміну даними в розподіленій базі 1С. Одним з найбільш вдалих хмарних сервісів для цього є сервіс Dropbox. Основною перевагою описаного способу обміну є його повна автоматизованість. Використання хмарного сховища та його програм-клієнтів значно пришвидшує процес обміну даними. Особливо це відчутно під час використання повільних, нестійких каналів передачі даних. Компанія-розробник «1С:Підприємства» також надає додатковий програмний інтерфейс для роботи з сервісом Dropbox. Використані в статті дослідження дозволяють більш ефективно впроваджувати хмарні сховища при організації обміну даними в розподілених системах, нівелювати певні недоліки та максимально використовувати їх переваги.

Посилання

Гончаров Д.И. Решение специальных прикладных задач в «1С:Предприятии 8.2» (+CD) / Д.И. Гончаров, Е.Ю. Хрусталева. – СПб. : 1С-Паблишинг, 2012. – 298 с.

Филиппов Е.В. Настольная книга 1С:Эксперта по технологическим вопросам / Е.В. Филиппов. – СПб. : 1С-Паблишинг, 2014. – 247 с.

Ананьєв О. Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності : підручник / О.Ананьєв. – Л. : Новий Світ-2000, 2006. – 583 с.

Андрусенко В. Інформаційні системи і технології в економіці : опорний конспект лекцій для студ. екон. спец. очної і заочної форм навч. / В.Андрусенко. – Х. : ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2008. – 134 с.

Аніловська Г. Інформаційні системи і технології у фінансах : навч. посібник / Г.Аніловьска. – Л. : Вид-во Львів. комерц. акад., 2008. – 327 с.

Бенько М. Інформаційні системи і технології в обліку : навч. посібник / М.Бенько. – К., 2006. – 362 c.

Войтюшенко Н. Інформаційні системи і технології в обліку : навч. посібник / Н.Войтюшенко. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2009. – 340 c.

Гордієнко І. Інформаційні системи і технології в менеджменті : навч.-метод. посібник / І.Гордієнко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2003. – 259 с.

Зайцев С. Інформаційні системи і технології в економіці та управлінні : навч. посібник / С.Зайцев. – Алчевськ : ДонДТУ, 2007. – 368 с.

Лавров Є. Інформаційні технології обліку на підприємствах : навч. посібник / Є.Лавров. – Суми : Довкілля, 2007. – 121 c.

Маслов В. Інформаційні системи і технології в економіці : навч. посібник / В.Маслов. – К. : Слово, 2003. – 264 с.

Матюха М. Інформаційні системи і технології в обліку : навч. посібник / М.Матюха. – К. : Університет «Україна», 2005. – 305 с.

Електронний ресурс. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki/Dropbox.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-01-22

Як цитувати

Білодід, Н. М., Власенко, О. В., & Оринчак, І. А. (2016). ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНОГО СХОВИЩА DROPBOX ДЛЯ ОБМІНУ ДАНИМИ У РОЗПОДІЛЕНІЙ БАЗІ ДАНИХ 1С:ПІДПРИЄМСТВО. Вісник ЖДТУ. Серія "Технічні науки", (1(72), 84–91. https://doi.org/10.26642/tn-2015-1(72)-84-91

Номер

Розділ

Інформатика