УЗАГАЛЬНЕНА КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ДИНАМІЧНОГО КЕРУВАННЯ В ГНУЧКИХ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМАХ

Автор(и)

  • Сергій Олександрович Дьяков Національний технічний університет України «КПІ», Ukraine
  • Леонід Стефанович Ямпольський Національний технічний університет України «КПІ», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.26642/tn-2015-1(72)-92-99

Ключові слова:

гнучкі виробничі системи, динамічне керування, вирішальні класифікаційні ознаки, логічна модель поетапного синтезу, узагальнена концептуальна модель, Ф-функція.

Анотація

Розглядається актуальне питання керування гнучкими виробничими системами та їх компонентами в умовах невизначених подій в реальному часі. Докладно розглядається структура та особливості функціонування системи динамічного керування, що є підсистемою системи оперативного управління у виробничих системах. Робота системи динамічного керування базується на своєчасному транспортному обслуговуванні заявок від виробничих ресурсів. Метою дослідження є розробка підходу до синтезу моделі системи динамічного керування, яка найбільш адекватно задовольнятиме умови гнучкої виробничої системи. Авторами визначено склад і послідовність етапів синтезу системи динамічного керування в гнучких виробничих системах за допомогою набору вирішальних класифікаційних ознак (тип невизначеності, підхід до перепланування, стратегія перепланування, політика вибору часу, метод планування) та логічної моделі поетапного синтезу, що формують узагальнену концептуальну модель.

Така формалізація процесу синтезу системи динамічного керування дозволяє уникнути впливу на нього суб’єктивних (людських) факторів та дає можливість подальшої автоматизації процесу.

Посилання

Herroelen W. Project scheduling under uncertainty: Survey and research potentials / W.Herroelen, R.Leus // European Journal of Operational Research. – 2005. – 165(2). – Pp. 289–306.

Mehta S.V. Predictable scheduling of a single machine subject to breakdowns / S.V. Mehta, R.Uzsoy // International Journal of Computer Integrated Manufacturing. – 1999. – 12 (1). – Pp. 15–38.

Sabuncuoglu I. Analysis of reactive scheduling problems in a job shop environment / I.Sabuncuoglu, M.Bayiz // European Journal of Operational Research. – 2000. – 126 (3). – Pp. 567–586.

Suresh V. Dynamic scheduling a survey of research / V.Suresh, D.Chaudhuri // International Journal of Production Economics. – 1993. – 32 (1). – Pp. 53–63.

Vieira G.E. Rescheduling manufacturing systems: a framework of strategies, policies and methods / G.E. Vieira, J.W. Hermann, E.Lin // Journal of Scheduling. – 2003. – 6(1). – Pp. 36–92.

Wu S.D. A rescheduling procedure for manufacturing systems under random disruptions / S.D. Wu, R.H. Storer, P.C. Chang // Proceedings Joint USA / German Conference on New Directions for Operations Research in Manufacturing. – 1991. – Pp. 292–306.

Дьяков С.О. Динамічне планування у виробничих системах в умовах невизначеності / С.О. Дьяков, Л.С. Ямпольський // Технологічні комплекси. – 2014. – 2 (10). – С. 22–26

Ямпольський Л.С. Агентно-орінтована ідентифікація нейронних сіток / Л.С. Ямпольський // Адаптивні системи автоматичного управління. – 2015. – 2 (27).

Гнучкі комп’ютеризовані системи: проектування, моделювання і управління : комплекс підруч. для студ. внз / Л.С. Ямпольський, П.П. Мельничук, Б.Б. Самотокін та ін. – Житомир : ЖДТУ, 2005. – 680 с.

Ямпольський Л.С. Нечітка ітераційна метаідентифікація штучних нейросіток в мультиагентному середовищі / Л.С. Ямпольський // Вісник Кіровоградського нац. техн. ун-ту. – Кіровоград : КНТУ, 2013. – № 26. – С. 207–218.

Ямпольский Л.С. Системи штучного інтелекту в плануванні, моделюванні та управлінні : підручник / Л.С. Ямпольський, Б.П. Ткач, О.І. Лісовиченко. – К. : ДП «Вид Дім «Персонал», 2011. – 544 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-01-22

Як цитувати

Дьяков, С. О., & Ямпольський, Л. С. (2016). УЗАГАЛЬНЕНА КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ДИНАМІЧНОГО КЕРУВАННЯ В ГНУЧКИХ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМАХ. Вісник ЖДТУ. Серія "Технічні науки", (1(72), 92–99. https://doi.org/10.26642/tn-2015-1(72)-92-99

Номер

Розділ

Інформатика