СУЧАСНИЙ СТАН І ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ПРОЦЕСІВ ВИБУХОВОЇ РУДОПІДГОТОВКИ НА КАР’ЄРАХ

Андрій Павлович Левіцький

Анотація


Виконано аналіз розвитку та сучасного стану буровибухових робіт на залізорудних кар’єрах. Надано порівняльну оцінку впливу природних і технологічних чинників на якість вибухової підготовки руд і подальшої їх переробки.  Порівняно та проаналізовано основні технологічні рішення, через управління параметрами яких можна впливати на якість вибухової рудопідготовки. Проаналізовано переваги уповільненого підривання і наведено оцінку різних схем комутації свердловинних зарядів. Керуючи діапазоном інтервалів уповільнення можна забезпечити ефективну взаємодію хвиль напруги. Застосовуючи ту чи іншу схему, можна змінювати коефіцієнт зближення зарядів і лінію найменшого опору. Великі перспективи вдосконалення буровибухових робіт пов’язані з використанням внутрішньосвердловинного уповільнення і застосуванням методу підривання в затиснутому середовищі. Зменшення ширини робочих майданчиків і ускладнення гідрогеологічного режиму на глибоких горизонтах кар’єрів обумовлюють зниження ефективності класичних методів управління якістю вибухової рудопідготовки. Визначено основні напрями вдосконалення технології вибухової рудопідготовки з урахуванням параметрів сучасних кар’єрів і істотної зміни гірничо-геологічних та гідрогеологічних умов розробки.


Ключові слова


залізорудний кар’єр; вибухова рудопідготовка.

Повний текст:

PDF

Посилання


Барон В.Л. Техника и технология взрывных работ в США / В.Л. Барон, В.Х. Контор. – М. : Недра, 1989. – 336 с.

Взрывные работы в горнорудной промышленности / Л.И. Барон, М.Н. Докучаев, Г.А. Васильев и др. – М. : Госгортехиздат, 1960. – 182 с.

Кук М.А. Наука о промышленных взрывчатых веществах / М.А. Кук. – М., 1980. – 280 с.

Покровский Г.И. Взрыв / Г.И. Покровский. – М. : Недра, 1980. – 192 с.

Крысин Р.С. Новые взрывчатые вещества / Р.С. Крысин // Горный журнал. – 1999. – № 6. – С. 45–47.

Светлов Б.Я. Теория и свойства промышленных взрывчатых веществ / Б.Я. Светлов, Н.Е. Еременко. – М. : Недра, 1973. – 232 с.

Совершенствование ассортимента промышленных ВВ за рубежом / В.М. Скоробогатов, Б.Н. Кукиб, З.Г. Поздняков и др. // Взрывное дело. – М. : Недра, 1985. – Вып. 87/44. – С. 174–182.

Ефремов Э.И. Взрывание с внутрискважинными замедлениями / Э.И. Ефремов. – К. : Наук. думка, 1971. – 172 с.

Власов О.Е. Основы теории взрыва / О.Е. Власов. – Воениздат, 1958. – 95 с.

Баум Ф.А. Физика взрыва / Ф.А. Баум, Л.П. Орленко. – М. : Наука, 1975. – 704 с.

Воробьев В.Д. Исследование каскадного инициирования удлиненных цилиндрических зарядов ВВ / В.Д. Воробьев, И.Н. Ковтун, А.А. Дауетас // Использование взрыва при разработке нескальных грунтов. – К. : Наук. думка, 1978. – С. 62–67.

Ефремов Э.И. Механика взрывного разрушения пород различной структуры / Э.И. Ефремов, В.Д. Петренко. – К. : Наук. думка, 1984. – 192 с.

Кучерявый Ф.И. Влияние нижнего инициирования на качество взрыва / Ф.И. Кучерявый, А.В. Олейников // Разработка рудных месторождений. – № 5. – К. : Техника, 1968. – С. 89–92.

Федоренко П.И. Взрывные работы на глубоких карьерах / П.И. Федоренко, В.И. Борисов, К.А. Гапоненко. – Кривой Рог : Минерал, 1996. – 154 с.

Применение многоточечного инициирования при взрывании высоких уступов на карьере № 1 ЦГОКа / Г.Н. Шулин, О.В. Дымченко, П.И. Федоренко и др. // Горный журнал. – 1977. – № 6. – С. 24–25.

Ханукаев А.Н. Физические процессы при отбойке горных пород взрывом / А.Н. Ханукаев. – М. : Недра, 1974. – 222 с.

Клевцов И.В. Схемы взрывания на карьерах и качество дробления горной массы / И.В. Клевцов, П.И. Федоренко. – К. : Техника, 1981. – 104 с.

Мец Ю.С. Взрывные работы в сложных гидрогеологических условиях / Ю.С. Мец. – К. : Техніка, 1979. – 109 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2015-1(72)-100-105

Copyright (c) 2016 Андрій Павлович Левіцький

Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.