DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2015-3(74)-54-60

МОДЕЛЮВАННЯ ЕВТРОФНИХ ПРОЦЕСІВ У ВОДОСХОВИЩАХ РІЧКИ ТЕТЕРІВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА ОСНОВІ ВІДЕОЗОБРАЖЕНЬ ПРОБ ВОДИ

Тетяна Олександрівна Єльнікова, Юрій Олександрович Подчашинський

Анотація


Розроблено математичну модель сезонної динаміки розвитку фітоплактонних водоростей у водосховищах річки Тетерів Житомирської області протягом 2012–2014 років. Досліджено вплив екзо- та ендогенних факторів на процеси розвитку фітоплактону. Початковими даними для моделювання є результати вимірювань геометричних параметрів, кількості та біомаси екземплярів фітоплактону у пробах води з водосховищ. Ці вимірювання здійснюються розробленою автоматизованою системою на основі формування та алгоритмічної обробки відеозображень проб води, що відібрані з водойм та розміщені у мікроскопі з вбудованою цифровою відеокамерою. Також проведено ідентифікацію екземплярів фітоплактону за видовим складом в автоматизованій системі з використанням штучних нейронних мереж, в тому числі – нейронної мережі Кохонена. Результати досліджень можуть бути використані для контролю та прогнозування екологічного стану водойм господарсько-побутового призначення, що використовуються для водопостачання населених пунктів

Ключові слова


фітопланктон; поліноміальна математична модель; цифрове відеозображення; геометричні параметри; ідентифікація фітопланктону

Повний текст:

PDF

Посилання


Математичне забезпечення інформаційно-керуючих систем / Б.В. Шамша, А.М. Гуржій та ін. – Харків : ТОВ "Компанія СМІТ", 2006. – 448 с.

Щербак В.І. Методи досліджень фітопланктону / В.І. Щербак // Методичні основи гідробіологічних досліджень водних екосистем. – К., 2002. – С. 41–47.

Топачевский А.В. Пресноводные водоросли Украинской ССР / А.В. Топачевский, Н.П. Масюк. – К. : Высшая школа. Головное изд-во, 1984. – 336 с.

Щербак В.И. Интегральная количественная оценка состояния фитопланктонного сообщества по структурным показателям / А.Д. Андреев, В.И. Щербак // Гидробиологический журнал. – 1994. – Т. 30, № 2. – С. 3–7.

Пат. 5146791 Японія, МПК C 02 F 3/00, G 01 N 21/84. Microbe Recognizer / Go Fumitomo, Yoda Mikio, Watanabe Shoji, Enbutsu Ichirou, Kaneko Tomonori, Hara Naoki ; заявник і власник патенту Hitachi, Ltd. – № JP19910336242 ; заявл. 26.11.91 ; опубл. 15.06.93.

Пат. 6028453 Японія, МПК C 02 F 3/00, G 01 N 15/06. Microorganism Recognizing and Monitoring Method by the Device / Takamatsu Shiego, Hara Naoki, Go Fumitomo, Watanabe Shoji, Yahagi Toshio, Yoda Mikio, Kaneko Tomonori ; заявник і власник патенту Hitachi, Ltd. – № JP19920179814 ; заявл. 07.07.92 ; опубл. 04.02.94.

Пат. 6034556 Японія, МПК C 02 F 3/00, G 01 N 15/00. Apparatus for Recognition and Display of Microbe / Go Fumitomo, Yoda Mikio, Hara Naoki, Enbutsu Ichirou, Watanabe Shoji ; заявник і власник патенту Hitachi, Ltd. – № JP19920190770 ; заявл. 17.07.92 ; опубл. 08.02.94.

Пат. 5192678 Японія, МПК C 02 F 3/12, G 01 N 33/18. Monitor of Microorganism Biota / Taguchi Kiyoshi ; заявник і власник патенту Tokyo Shibaura Electric Co. – № JP19920008659 ; заявл. 21.01.92 ; опубл. 03.08.93.

Automatic System for Phytoplanktonic Algae Identification / J.L. Pech-Pacheco, G.Cristobal, J.Alvarez-Borrego, L.Cohen // Limnetica, Asociacion Espaniola de Limnologia, Madrid, Spain. – 2001. – Vol. 20 (1). – Pр. 143–158.

Gorskyl G. The Autonomous Image Analyzer – Enumeration, Measurement and Identification of Marine Phytoplankton / G.Gorskyl, P.Guilbert, E.Valenta // Marine Ecology Progress Series. – 1989. – Vol. 58. – Pр. 133–142.

Пат. 88673 C2 Україна, МПК (2009) C 02 F 3/00, C 02 F 3/12, C 12 Q 1/04, G 01 N 15/14. Спосіб ідентифікації фітопланктонних водоростей у пробах води з водних об’єктів / Аристархова Е.О., Єльнікова Т.О., Подчашинський Ю.О. ; заяв. і власник патенту ЖДТУ. – № а2007 09275 ; заявл. 14.08.07 ; опубл. 10.11.09, Бюл. № 21.

Нейронные сети: основные модели / Под ред И.В. Заенцева. – Воронеж, 1999. – 76 с.

Круглов В.В. Нечеткая логика и искусственные нейронные сети / В.В. Круглов, М.И. Дли, Р.Ю. Голунов. – М. : Физматлит, 2001. – 224 с.

Nelles O.Neuronale Netze zur Identefikation nichtlinearer, dynamischer Systeme: Ein Uberblick / O.Nelles, S.Ernst, R.Isermann // Automatisierungstechnik. – 1997. – № 6. – Рр. 251–262.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2020 Тетяна Олександрівна Єльнікова, Юрій Олександрович Подчашинський

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.