DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2015-3(74)-61-66

СИНТЕЗ ЦИФРОВИХ РЕГУЛЯТОРІВ ДЛЯ ЗАМКНЕНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ НЕПЕРЕРВНИМИ ОБ’ЄКТАМИ

Ігор Валерійович Зімчук, Володимир Іванович Іщенко, Тетяна Миколаївна Шапар

Анотація


Викладено методику синтезу цифрових регуляторів для замкнених систем управління неперервними об’єктами. Показано, що більшість існуючих методів синтезу цифрових регуляторів, які реалізують принцип управління за відхиленням, ґрунтуються на досвіді синтезу неперервних систем і не дозволяють реалізувати одночасне підвищення точності системи в сталому режимі та забезпечення бажаних показників якості перехідного процесу. В основу усунення помилки системи в сталому режимі покладено принцип підвищення порядку астатизму, який реалізується компенсаційним методом. Для забезпечення заданої якості перехідного процесу застосовано метод розміщення полюсів та нулів передаточної функції замкненої системи. Позитивною рисою запропонованого підходу є урахування вимог до якості перехідного процесу та заданої статичної точності системи управління на етапі синтезу цифрового регулятора. Наводиться приклад синтезу цифрового регулятора для управління об’єктом другого порядку, результати моделювання якого підтверджують ефективність викладеної методики

Ключові слова


цифровий регулятор; об’єкт управління; корені характеристичного рівняння; характеристичний поліном

Повний текст:

PDF

Посилання


Бронштейн И.Н. Справочник по математике / И.Н. Бронштейн, К.А. Семендяєв. – М. : Наука, 1986. – 544 с.

Васильев Е.М. Теория автоматического управления. Дискретные системы : учеб. пособие / Е.М. Васильев, В.Г. Коломыцев. – Пермь : Изд-во Перм. нац. исслед. политехн. ун-та, 2012. – 152 с.

Гостев В.И. Системы автоматического регулирования с цифровыми регуляторами : справочник /В.И. Гостев, В.И. Стеклов. – К. : Радіоаматор, 1998. – 704 с.

Дорф Р. Современные системы управления / Р.Дорф, Р.Бишоп : пер с англ. – М. : Лаборатория Базовых Знаний, 2002. – 832 с.

Зімчук І.В. Синтез алгоритмів цифрового управління для автоматичних слідкувальних систем / І.В. Зімчук, В.І. Іщенко, І.О. Канкін // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2015. – № 1. – С. 32–38.

Изерман Р. Цифровые системы управления / Р.Изерман : пер. с англ. – М. : Мир, 1984. – 541 с.

Куо Б. Теория и проектирование цифровых систем управления / Б.Куо : пер. с англ. – М.: Машиностроение, 1986. – 448 с.

Острём К. Системы управления с ЭВМ / К.Острем, Б.Виттенмарк : пер. с англ. – М. : Мир, 1987. – 480 с.

Поляков К.Ю. Основы теории цифровых систем управления : учеб. пособие / К.Ю. Поляков. – СПб. : СПбГМТУ, 2006. – 161 с.

Федосов Б.Т. О качестве, параметрической чувствительности и аппроксимации дискретной модели линейной инамической системы / Б.Т. Федосов [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://model.exponenta.ru/bt/bt_162_Quality_Discr_Mod.htm


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2020 Ігор Валерійович Зімчук, Володимир Іванович Іщенко, Тетяна Миколаївна Шапар

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.