DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2015-3(74)-96-100

СКЛАДАЛЬНЕ ПРОГРАМУВАННЯ ДЛЯ ПОБУДОВИ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ З БАЗОВИМИ ПРОГРАМНИМИ КОМПОНЕНТАМИ

Микола Федорович Єфремов, Віталій Миколайович Єфремов, Юрій Миколайович Єфремов

Анотація


Розглянуто головні принципи створення програм для автотранспортних підприємств з використанням готових компонент і програмних інтелектуальних агентів на основі складального об’єктного програмування. Запропонована модель представлена у вигляді готової програми, що складається з програмних компонент, програмних агентів і інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу, що дозволяє кінцевому користувачеві автотранспортного підприємства перенастроювати програму відповідно до поточних вимог діючого законодавства і наказів підприємства, без подальшого залучення програмістів для написання програмного коду. В основу написання програми покладено принципи складального програмування з використанням програмних агентів, які, відстежуючи повторюваність дій користувача, пропонують автоматизувати дані дії. Також, у разі порушення повторюваності, попереджають про можливу помилку. Кожен з компонентів є повністю самостійним програмним продуктом, що може працювати як самостійно, так і у взаємодії з іншими компонентами, що дозволяє використовувати лише необхідні компоненти. Це значно прискорює виконання розрахунків по підприємству, а також не вимагає наявності дорогого обладнання для проведення цих розрахунків.

Ключові слова


ресурс; об’єкт; програмні компоненти; складальне програмування; програмні агенти; готова компонента

Повний текст:

PDF

Посилання


Єфремов В.М. Побудова систем управління автогосподарством із застосуванням підходу богатоагентного програмування / В.М. Єфремов // Вісник ЖІТІ. – 2000. – № 12/ Технічні науки. – С. 234–237.

Єфремов В.М. Предметна область та основні завдання автоматизації автогосподарства В.М. Єфремов // Вісник ЖДТУ. – 2008. – № 3 (46) / Технічні науки. – С. 113–120.

Єфремов М.Ф. Комплексна система інтелектуалізації управлінської праці в автогосподарствах на базі інтелектуальних агентів / М.Ф. Єфремов, В.М. Єфремов, Ю.М. Єфремов // Вісник ЖДТУ. – 2008. – № 4 (47) / Технічні науки. – С. 139–146.

Єфремов М.Ф. Автоматизація управлення автогосподарством на базі агентів з врахуванням міжнародних перевезень / М.Ф. Єфремов, В.М. Єфремов, Ю.М. Єфремов // Вісник ЖДТУ. – 2010. – № 1 (47) / Технічні науки. – С. 80–85.

Липаев В.В. Мобильность программ и данных в открытых информационных системах / В.В. Липаев, Е.Н. Филинов. – М. : Научная книга, 1997. – 368 с.

Мамиконов А.Г. Методы разработки автоматизированных систем управления / А.Г. Мамиконов. – М. : Энергия, 1973. – 336 с.

Буч Г. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами приложений на С++ / Г.Буч : пер. с англ. – М.–СПб. : Издат. Бином ; Невский диалект, 1999. – 560 с.

Zubeck J. Повторное использование объектов в системах укоренной разработки приложений / J.Zubeck // Computerweekly. – 1998. – № 7. – C. 24–28.

Трофимов С.А. CASE-технологии: практическая работа в Rational Rose / С.А. Трофимов. – M. : ЗАО Изд-во БИНОМ, 2001. – 272 с.

Брукс Ф. Мифический человеко-месяц или как создаются программные системы / Ф.Брукс : пер. с англ. – СПб. : Символ-Плюс, 1999. – 304 с.

Бюрер К. От ремесла к науке: поиск основных принципов разработки ПО / К. Бюрер [Електронний ресрс]. – Режим доступу : http://interface.ru/rational/science.htm.

Трофимов С. Методика создания программного обеспечения для систем управления предприятиями с использованием типовых программных компонентов / С. Трофимов [Електронний ресрс]. – Режим доступу : http://www.caseclub.ru/articles/metodpo.html


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2020 Микола Федорович Єфремов, Віталій Миколайович Єфремов, Юрій Миколайович Єфремов

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.