ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТЕХНОЛОГІЇ ГІРНИЧИХ РОБІТ ПРИ РОЗКРИТТІ ГЛИБОКИХ ГОРИЗОНТІВ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ КАР’ЄРУ ПО РУДІ

Автор(и)

  • Валерій Костянтинович Слободянюк Криворізький національний університет, Ukraine
  • Юрій Юрійович Турчин Криворізький національний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.26642/tn-2015-3(74)-130-139

Ключові слова:

розкриття уступів, спосіб будівництва траншей, швидкість заглиблення кар’єру, продуктивність кар’єру

Анотація

Аналіз роботи вітчизняних залізорудних кар’єрів показав, що в останні десятиліття зі збільшенням їх контурів спостерігається ускладнення умов ведення гірничих робіт на глибоких горизонтах внаслідок періодичного підтоплення зливовими та підземними водами. В таких умовах існуючі технологічні схеми розкриття уступів із застосуванням лише прямих електричних лопат не є ефективними та безпечними. Актуальним науковим напрямком є розробка і обґрунтування нових ресурсозберігаючих і безпечних технологічних схем, що адаптовані до складних гідрогеологічних умов глибоких горизонтів залізорудних кар’єрів. Важливим є вдосконалення методів проектування кар’єрів з урахуванням, при визначенні швидкості поглиблення гірничих робіт, впливу фільтраційних властивостей гірських порід горизонтів, які розкриваються. В статті розроблено та надано кваліфікацію комбінованих технологічних схем розкриття глибоких обводнених уступів залізорудних кар’єрів, визначено їх техніко-економічні показники. Встановлено залежність швидкості заглиблення кар’єру від організації робіт з розкриття уступу комбінованим виймально- навантажувальним обладнанням у діапазоні гідрогеологічних умов, характерних для залізистих горизонтів Криворізького залізорудного басейну.

Посилання

Дриженко А.Ю. Открытая разработка железных руд Украины: состояние и пути совершенствования : монография / А.Ю. Дриженко, Г.В. Козенко, А.А. Рыкус ; под ред. А.Ю. Дриженка. – Дніпропетровськ : Нац. гірничий ун-т ; Полтава : Полтавський літератор, 2009. – 452 с.

Арсентьев А.И. Разработка месторождений твердых полезных ископаемых открытым способом : учебник / А.И. Арсентьев. – СПб., 2010. – 115 с.

Мироненко В.А. Динамика подземных вод / В.А. Мироненко. – М. : Изд-во Московского гос. горного ун-та, 2005. – 519 с.

Ленченко Н.Н. Динамика подземных вод (теоретический курс) / Н.Н. Ленченко. – М. : Изд-во Московского гос. геологоразведочного ун-та, 2004. – 209 с.

Дослідження та розробка нових технологічних схем розкриття та введення в експлуатацію глибоких горизонтів залізорудних кар’єрів : звіт про НДР (закл.) / ДВНЗ «Криворізький національний університет» ; кер. В.К. Слободянюк. – ДР 0115U003347; Інв. 0715U004949. –Кривий Ріг, 2015. – 92 с.

Ржевский В.В. Технология и комплексная механизация открытых горных работ / В.В. Ржевский. – М. : Недра, 1968. – 639 с.

Абрамов С.К. Защита карьеров от воды / С.К. Абрамов, М.С. Газизов, В.И. Костенко. – М. : Недра, 1976. – 230 с.

Плотников Н.И. Подземные воды рудных месторождений / Н.И. Плотников, М.В. Сыроватко, Д.И. Щеголев. – М. : Металлургиздат, 1957. – 616 с.

Слободянюк В.К. Исследование влияния ливневого стока на горные работы в глубоком карьере / В.К. Слободянюк, Ю.Ю. Турчин // Сталий розвиток промисловості та суспільства : матер. конф. (22–25 трав. 2012). – Кривий Ріг : ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2012. – Т. 1.

Mine and mill equipment costs. Western Mine Engineering, Inc. Washington, Copyright 1995.

Бизов В.Ф. Проектування гірничих підприємств / В.Ф. Бизов. –Кривий Ріг : Мінерал, 2003. – 341 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-04-06

Як цитувати

Слободянюк, В. К., & Турчин, Ю. Ю. (2016). ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТЕХНОЛОГІЇ ГІРНИЧИХ РОБІТ ПРИ РОЗКРИТТІ ГЛИБОКИХ ГОРИЗОНТІВ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ КАР’ЄРУ ПО РУДІ. Вісник ЖДТУ. Серія "Технічні науки", (3(74), 130–139. https://doi.org/10.26642/tn-2015-3(74)-130-139

Номер

Розділ

Розробка корисних копалин