DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2011-3(58)-123-127

ПОЛЯРИЗАЦІЙНА ФІЛЬТРАЦІЯ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ДАНИХ ТРИКОМПОНЕНТНОЇ СЕЙСМІЧНОЇ СТАНЦІЇ

Юрій Олексійович Гордієнко

Анотація


У роботі розглянуто спосіб поляризаційної фільтрації вимірювальних даних трикомпонентної сейсмічної станції без розрахунку коефіцієнта лінійності, що дозволяє використовувати даний підхід у реальному часі. Він також може бути застосований при вирішенні завдань безперервного моніторингу трикомпонентними сейсмічними станціями потенційних джерел надзвичайних подій природного та техногенного походження.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Кедров О.К. Сейсмические методы контроля ядерных испытаний / О.К. Кедров – М. : Саранск : «Крас. Окт.», 2005. – 420 с.

2. Гринюк Ю.В. Використання поляризаційної фільтрації сейсмічних сигналів для покращення якісних показників їх виявлення / Ю.В. Гринюк, В.А. Кирилюк, В.О. Сергійко // Збірник наукових праць ЖВІРЕ.  Житомир : ЖВІРЕ, 2004.  Вип. 8.  С. 124129.

3. Алказ В.Г. Поляризационный анализ сейсмических колебаний / В.Г. Алказ, Н.И. Онофраш, А.И. Перельберг. – Кишинев : Штиница, 1977. – 110 с.

4. Выгодский М.Я. Справочник по высшей математике / М.Я. Выгодский. – М. : Наука, 1972. – 872 с.

5. Гордієнко В.О. Виявлення сейсмічних сигналів та визначення кутових характеристик їх джерел за результатами поляризаційної фільтрації / В.О. Гордієнко, Ю.О. Гордієнко, В.А. Кирилюк // Вісник ЖДТУ / Технічні науки.  № 1 (52).  Житомир : ЖДТУ, 2010.  С. 6771.

Copyright (c) 2020 Юрій Олексійович Гордієнко

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.