DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2011-2(57)-120-128

ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК МЕТОДІВ РОЗЕНА ТА G-ПРОЕКЦІ

Світлана Іванівна Яремчук, Лідія Василівна Рудюк

Анотація


Розглянуто задачу оптимізації розміщення геометричних об’єктів прямокутної форми в прямокутній області. Пропонуються класичний метод Розена та побудований метод G-проекції для розв’язання цієї задачі. Визначаються часові характеристики методів за допомогою статистичного експерименту.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Стоян Ю.Г. Размещение источников физических полей / Ю.Г. Стоян, В.П. Путятин. – К. : Наук. думка, 1981. – 186 с.

2. Оптимізація розміщення джерел фізичного поля модифікованим методом Розена / Д.О. Жовновський, Л.В. Рудюк, К.Є. Саваневіч та ін. // Вісник ЖДТУ / Технічні науки. – 2000. – № 13. – С. 188–191.

3. Yaremchuk S.I. Practical solution of the problem of rectangular physical field sources arrangement in rectangle / S.I. Yaremchuk, L.V. Ruduyk // Proceedings of the Fifth international scientific conference “electronic, Computers and Informatics” 2002, October 10–11. – 2002 Kosice–Herl’any, Slovakia.

4. Rosen J.B. “The gradient projection method for nonlinear programming. Part I, Linear Constraints,” / J.B. Rosen // SIAM J. Applied Mathematics 8. – 1960. – Pp. 181–217.

5. Rosen J.B. “The gradient projection method for nonlinear programming. Part II, Linear Constraints,” / J.B. Rosen // SIAM J. Applied Mathematics 9. –1961. – Pp. 514–553.

6. Гультяев А. Имитационное моделирование в среде Windows / А.Гультяев. – С.Пб. : Корона принт. – 1999. – 287 с.
Copyright (c) 2020 Світлана Іванівна Яремчук, Лідія Василівна Рудюк

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.