DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2015-4(75)-8-12

ВИКОРИСТАННЯ НЕСТАЦІОНАРНИХ ПРОЦЕСІВ РІЗАННЯ ДЛЯ ЯКІСНОГО ФОРМОУТВОРЕННЯ ПОВЕРХОНЬ ДЕТАЛЕЙ

Олексій Андрійович Громовий

Анотація


Проведений аналіз використання нестаціонарних процесів різання показав перспективність використання багатоступінчастих торцевих фрез для обробки плоских поверхонь деталей машин. Для забезпечення необхідних параметрів якості обробленої поверхні було запропоновано використовувати способи обробки зі змінною траєкторією руху різальних ножів фрез щодо заготовок. Експериментально досліджений вплив геометричних параметрів різальних частин ножів торцевих фрез та режимів різання на якість оброблених поверхонь. Для покращення якості обробленої поверхні запропоновано використовувати ножі з безвершинною радіусною різальною кромкою. Визначено раціональні значення кутів нахилу різальних кромок ножів торцевих фрез. Рекомендовано раціональні режими різання для забезпечення необхідних параметрів якості обробки при фрезеруванні високоміцного чавуну. Експериментально отримана стабільна шорсткість поверхні вздовж ширини обробки за рахунок використання лінійної траєкторії різання чистовим ножем. Забезпечення необхідної мікрогеометрії обробленої поверхні дозволяє покращити експлуатаційні властивості деталей машин: зносостійкість, корозійну стійкість, жорсткість.

Ключові слова


торцеве фрезерування; ступінчасті схеми різання; якість обробки; стійкість інструменту; геометричні параметри

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Выговский Г.Н. Конструкции и эксплуатация торцевых фрез с ножами из сверхтвердых материалов / Г.Н. Выговский, П.П. Мельничук //Тяжелое машиностроение. – 1999. – Вып. 6. – С. 25–27.

2. Виговський Г.М. Розрахунок сил різання при обробці деталей ступінчастими торцевими фрезами косокутного різання / Г.М. Виговський, П.П. Мельничук, О.А. Громовой // Вісник ЖІТІ / Технічні науки. – 1999. – № 11. – С. 56–66.

3. Виговський Г.М. Використання кінематичних схем різання при чистовому торцевому фрезеруванні / Г.М. Виговський, П.П. Мельничук, О.А. Громовой // Вісник ЖІТІ / Технічні науки. – 2000. – № 13. – С. 26–31.

4. Спосіб плоского фрезерування торцевими фрезами : Деклараційний патент на винахід 40156 А Україна, В23С3/00 / Г.М. Виговський, О.А. Громовий, В.Ю. Лоєв, П.П. Мельничук (Україна). – № 2000074236 ; Заяв. 17.07.2000 ; Опубл. 16.07.2001, Бюл. № 16.

5. Дунин-Барковский И.В. Измерения и анализ шероховатости, волнистости и некруглости поверхности / И.В. Дунин-Барковский, А.Н. Карташова. – М. : Машиностроение, 1978. – 232 с.

6. Крагельский И.В. Основы расчетов на трение и износ / И.В. Крагельский, М.Н. Добычин, В.С. Комбалов. – М. : Машиностроение, 1977. – 526 с.

7. Дунин-Барковский И.В. Спектры неровностей обработанной поверхности и их влияние на долговечность турбины ГТД / И.В. Дунин-Барковский, С.Х. Тупеев // Повышение ресурса работы авиационных деталей технологическими средствами. – М. : Машиностроение, 1964. – C. 72–107.
Copyright (c) 2020 Олексій Андрійович Громовий

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.