ГАРМОНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ З НОРМУВАННЯ ТОЧНОСТІ ГЕОМЕТРІЇ ВИРОБІВ ІЗ МІЖНАРОДНИМИ

Юрій Івванович Адаменко, Олена Михайлівна Герасимчук, Олександр Анатолійович Плівак

Анотація


Проаналізовано проблеми гармонізації українських національних стандартів з нормування точності геометрії виробів з міжнародними. Визначено, що прийняття міжнародного стандарту ДСТУ ISO 1101:2009 «Технічні вимоги до геометрії виробів (GPS). Геометричні допуски. Допуски форми, орієнтації, розташування та биття» призвело до неузгодженості з чинними національними та міждержавними стандартами цієї області застосування. Встановлено нові терміни для геометричних елементів виробів, які застосовують у технічних вимогах до виробу (креслениках), до готового виробу та під час приймання виробу (вимірювання). Змінено групи допусків та виявлено зміни в групах допусків форми, орієнтації, розташування та биття; змінений їх взаємозв’язок; змінена сутність деяких визначень та деяких термінів; прийнято нові позначки, за допомогою яких на креслениках позначають допуски; переклад деяких термінів та визначень не відповідає сутності понять. Запропоновано заходи для гармонізування національних стандартів з термінів, визначень та позначень допусків форми, орієнтації, розташування та биття на креслениках.

Ключові слова


стандартизація; гармонізований стандарт; геометрія виробів; геометричні елементи; допуск; нормування

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. ДСТУ 1.7:2001 Правила і методи прийняття та застосування міжнародних та регіональних стандартів. – Чинний від : 01.07.2001.

2. Щодо питання гармонізації стандартів і особливостей перекладу / Б.Гриньов, Л.Ламааши, В.Любинський, Н.Молчанова // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2014. – № 4. – С. 21-22.

3. ДСТУ ISO 1101:2009 Технічні вимоги до геометрії виробів (GPS). Геометричні допуски. Допуски форми, орієнтації, розташування та биття (ISO 1101:2004, IDT). – Чинний від : 01.07.2011.

4. ДСТУ 2498-94 Основні норми взаємозамінності. Допуски форми та розташування поверхонь. Терміни та визначення. – Чинний від : 01.07.1995.

5. ДСТУ ГОСТ 2.308:2013 Єдина система конструкторської документації. Зазначення допусків форми та розміщення поверхонь (ГОСТ 2.308-2011, IDT). – Чинний від : 01.09.2014.

6. Мартинов А.П. Аналіз сучасного стану нормування точності геометричних параметрів виробів у машинобудуванні / А.П. Мартинов, Р.М. Тріщ // Машинобудування. – 2012. – № 10. – С. 207– 222

7. Литвинська С. Гармонізація українських національних стандартів серії «Інформація та документація» з міжнародними й європейськими: здобутки і перспективи / С.Литвинська // Безпека інформації. – 2012. – № 2. – С. 43–47.

8. ДСТУ ISO 14660-1-2002 Технічні вимоги до геометрії виробів (GPS). Геометричні елементи. Ч. І. Загальні терміни та визначення понять (ISO 14660-1:1999, IDT). – Чинний від : 01.10.2003.

9. ДСТУ ISO 14660-2-2002 Технічні вимоги до геометрії виробів (GPS). Геометричні елементи. Ч. ІІ. Вибрана медіанна лінія циліндра і конуса, вибрана медіанна поверхня, місцевий розмір вибраного елемента (ISO 14660-2:1999, IDT). – Чинний від : 01.10.2003.

10. ГОСТ 3325-85 Подшипники качения. Поля допусков и технические требования к посадочным поверхностям валов и корпусов. Посадки.

11. ДСТУ ISO 2768-1-2001 Основні допуски. Ч. 1. Допуски на лінійні та кутові розміри без спеціального позначення допусків (ISO 2768-1:1989, IDT). – Чинний від : 01.01.2003.

DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2015-4(75)-23-29

Copyright (c) 2016 Юрій Івванович Адаменко, Олена Михайлівна Герасимчук, Олександр Анатолійович Плівак

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.