МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ЦИКЛІЧНОЇ ДОВГОВІЧНОСТІ МАТЕРІАЛУ ДЕТАЛЕЙ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ В УМОВАХ ЗМІННИХ НАВАНТАЖЕНЬ

Катерина Сергіївна Барандич, Сергій Петрович Вислоух

Анотація


У статті показано, що визначення циклічної довговічності деталей від технологічних умов їх обробки потребують значних часових та економічних витрат. У зв’язку з цим розглядаються питання створення методики, що дозволяє використовувати математичну модель циклічної довговічності для одного конструкційного матеріалу, що отримана шляхом проведення експериментальних досліджень, для всіх матеріалів даної класифікаційної групи. Методика передбачає врахування реальних параметрів (хімічного складу та фізико-механічних характеристик) матеріалів класифікаційної групи, до якої відноситься досліджуваний матеріал. Вона базується на визначенні відносних коефіцієнтів узагальнених властивостей, що враховують особливості кожного матеріалу даної класифікаційної групи, методами багатовимірного статистичного аналізу – факторного аналізу даних. Представлено результати втомних випробувань зразків зі сталі 40Х ГОСТ 4543-71, що дозволило отримати математичну залежність циклічної довговічності вказаного матеріалу від режимів токарної обробки та напруження циклу. Визначено відносні коефіцієнти узагальнених властивостей для конструкційних легованих хромистих сталей та здійснено корегування створеної математичної моделі з метою її використання для інших матеріалів даної класифікаційної групи.

Ключові слова


циклічна довговічність; втомні випробування; багатовимірний статистичний аналіз; факторний аналіз; коефіцієнт узагальнених властивостей матеріалу

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Antonyuk V.S. Information technology in deciding of technological problems in instrument making and machine engineering / V.S. Antonyuk, S.P. Vysloukh // Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні : зб. наук. пр. / відп. ред. З.А. Стоцько. – Львів : вид-во Львівської політехніки, 2013. – № 760. – С. 101–105.

2. The increasing of initial data informativenes in solving technological taks / V.Antonyk, S.Vysloukh, M.Filippova, O.Voloshko // Przemysl, Nauka i Studia. – NR 3 (48). – 2012. – Pр. 114–120.

3. Guo Y.B. Surface integrity characterization and prediction in machining of hardened and difficult-tomachine alloys: a state-of-art research and analysis / Y.B. Guo, W.Li, I.S. Jawahir // Machining Science and Technology. – 2009. – Vol.

4. – Рp. 437–470. 4. Jadhav P.V. Effect of surface roughness on fatigue life of machined component of Inconel 718 / P.V. Jadhav, D.S. Mankar // Bharati Vidyapeeth Deemed University College of Engineering (Pune), International Conference. – Vol. 11. – 2010. – 11 p.

5. A review of surface integrity in machining and its impact on functional performance and life of machined products / R.M’Saoubi, J.C. Outeiro, H. Chandrasekaran, Dillon Jr. O.W., Jawahir I.S. // Int. J. Sustainable Manufacturing. – Vol. 1. – 2008. – Рp. 203–236.

6. Modeling of white and dark layer formation in hard machining of AISI 52100 bearing steel / D.Umbrellol, A.D. Jayal, S.Carusol at oll. // Machining Science and Technology. – Vol. 14. – 2010. – Рp. 128–147.

7. Прикладная статистика: Классификация и снижение размерности : Справ. изд. / С.А. Айвазян, В.М. Бухштабер, И.С. Енюков, Л.Д. Мешалкин ; под ред. С.А. Айвозяна. – М. : Финансы и статистика, 1989. – 607 с.

8. Бобров В.Ф. Основы теории резания металлов / В.Ф. Бобров. – М. : Машиностроение, 1975. – 344 с.

9. Васин С.А. Резание материалов: Термомеханический подход к системе взаимосвязей при резании : учебник / С.А. Васин, А.С. Верещака, В.С. Кушнер. – М. : Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2001. – 448 с.

10. Верещака А.С. Резание материалов : учебник / А.С. Верещака, В.С. Кушнер. – М. : Высш. шк., 2009. – 535 с.

11. Вислоух С.П. Інформаційні технології в задачах технологічної підготовки приладо- та машинобудівного виробництва : монографія / С.П. Вислоух. – К. : НТУУ «КПІ», 2011. – 488 с.

12. Маталин А.А. Технология машиностроения : учебник / А.А. Маталин. – СПб. : Лань, 2008. – 512 с.

13. Расчеты и испытания на прочность в машиностроении. Методы механических испытаний металлов. Методы испытаний на усталость : ГОСТ 25.502-79. – Взамен ГОСТ 23026–78 и ГОСТ 2860–65; введ. 1981–01–01. – М. : Гос. комитет СССР по стандартам ; М. : Изд-во стандартов, 1986. – 36 с.

14. Сулима А.М. Поверхностный слой и эксплуатационные свойства деталей машин / А.М. Сулима, В.А. Шулов, Ю.Д. Ягодкин. – М. : Машиностроение, 1988. – 240 с.

15. Инженерия поверхности деталей / кол. авт. ; под ред. А.Г. Суслова. – М. : Машиностроение. 2008. – 320 с.

16. Факторный, дискриминантный и кластерный анализ : / Дж.О. Ким, Ч.У. Мьюллер, У.Р. Клекка и др. ; пер. с англ. ; под ред. И.С. Енюкова. – М. : Финансы и статистика, 1989. – 215 с.

17. Урядов С.А. Влияние технологий обработки на сопротивление усталости деталей машин / С.А. Урядов // Справочник. Инженерный журнал. – 2009. – № 9. – С. 8–11.

DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2015-4(75)-30-37

Copyright (c) 2016 Катерина Сергіївна Барандич, Сергій Петрович Вислоух

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.