МОДЕЛЮВАННЯ ЗМІНИ КОЛЬОРУ ЗВОРОТУ ВІДБИТКІВ, ОТРИМАНИХ НА ПАПЕРІ З ВОДЯНИМИ ЗНАКАМИ, З УРАХУВАННЯМ СТРУКТУРНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПАПЕРУ ТА ПАРАМЕТРІВ ФАРБИ

Тетяна Юріївна Киричок, Орест Вікторович Катрук, Надія Леонідівна Талімонова

Анотація


Відмінність структурних характеристик захищеного паперу в зоні водяних знаків може спричинити різну якість поліграфічного відтворення на суміжних ділянках паперового полотна, що може стати причиною відбракування продукції. У результаті досліджень структури захищеного паперу та мікроскопічних досліджень зрізів фарбових відбитків було виявлено, що проникнення як складових компонентів фарби, так і всієї фарбової системи в товщу паперу з водяними знаками є нерівномірним, що призводить до зміни колірності лиця та звороту відбитків. Створення моделі визначення зміну кольору звороту відбитків з урахуванням структурних характеристик паперу та параметрів фарби дозволить виконувати прогнозування якості друку та корегувати норми допуску на показник забруднення при автоматизованому сортуванні банкнот для уникнення вилучення з обігу придатних банкнот. Для вирішення поставленого завдання створення математичної моделі зміни кольору звороту відбитків застосовано метод МГУА, використано програмний продукт GMDH Shell BF 3.8.2. Під час моделювання було враховано основні фактори, що впливають на якість друку, враховано взаємний зв’язок між структурними характеристиками паперу, колірними характеристиками паперу і фарб, кількістю фарби на відбитку, параметрами мікроштрихів та колірними характеристиками звороту відбитку. Адекватність моделі підтверджено статистичними методами за критеріями Стьюдента та Фішера. Розроблена модель визначення зміни кольору звороту відбитків, що виникає внаслідок перебивання фарби, дозволяє уникнути необґрунтованого вилучення з обігу придатних банкнот через помилкову оцінку їх стану як зношених.

Ключові слова


водяний знак; перебивання фарби; колір; метод групового урахування аргументів

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Киричок Т.Ю. Дослідження шорсткості паперу з водяними знаками / Т.Ю. Киричок, Т.Є. Клименко, Н.Л. Малкуш // Вісник ММІ. – 2010. – С. 126–128.

2. Киричок Т.Ю. Дослідження процесу закріплення фарби на папері, захищеному водяними знаками / Т.Ю. Киричок, Н.Л. Талімонова // Зб. наук. праць Військового ін-ту телекомунікацій та інформатизації НТУУ “КПІ”. – 2011. – Вип. 1. – С. 71–75.

3. Моделювання проникнення фарби в папір з водяними знаками під час офсетного друку / Т.Ю. Киричок, Н.Л. Талімонова, В.І. Заріцька, А.І. Денисюк // Наукові вісті НТУУ «КПІ». – 2012. – № 5 (87). – С. 135–139.

4. Киричок Т.Ю. Вплив явища перебивання фарби на зворот на достовірність визначення зношеності під час автоматизованого сортування банкнот / Т.Ю. Киричок // Технологія і техніка друкарства. – К., 2015. – № 1(47). – С. 4–10.

5. Вислоух С.П. Моделювання та прогнозування сил різання та шорсткості обробленої поверхні нечітким методом групового врахування аргументів / С.П. Вислоух, О.В. Катрук, А.І. Заіка // Вісник НТУУ «КПІ». Приладобудування : зб. наук. пр. – 2008. – Вип. 36. – С. 89–95.

6. Івахненко А.Г. Принятие решений на основе самоорганизации / А.Г. Івахненко, Ю.П. Зайченко, В.Д. Димитров. – М. : Сов. радио, 1976. – 210 с.

7. Івахненко А.Г. Помехоустойчивость моделирования / А.Г. Івахненко, В.С. Степашко. – К. : Наук. думка, 1985. – 216 с.

8. Стрижов В.В. Методы индуктивного порождения регрессионных моделей / В.В. Стрижов. – М. : ВЦ РАН, 2008. – 55 с.

9. Степашко В.С. Анализ эффективности критериев структурной идентификации прогнозирующих моделей / В.С. Степашко // Проблемы управления и информатики. – 1994. – № 3–4. – С. 13–21. Серія: Технічні науки 50

10. Лапач С.Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Excel Лапач / С.Н. Лапач, А.В. Чубенко, П.Н. Бабич. – 2 вид. перероб. і доп. – К. : Моріон, 2001. – 408 с.

DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2015-4(75)-45-50

Copyright (c) 2016 Тетяна Юріївна Киричок, Орест Вікторович Катрук, Надія Леонідівна Талімонова

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.