DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2015-4(75)-60-68

ФІЛЬТРАЦІЯ ВОДИ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГІДРОРІЗНОГО ОБЛАДНАННЯ ТА ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ФІЛЬТРАЦІЇ ЗА РАХУНОК НОВИХ МЕТОДІВ

Олександр Федорович Саленко, Вадим Миколайович Орел, Олександр Миколайович Мана, Максим Ігорович Корцов

Анотація


Досліджено шкідливість струминно-лазерного різання на організм людини і навколишнього середовища. Наведено отримані результати забруднень робочої рідини струминно-лазерного комплексу ЛСК–5–400. Розглянуто сучасні методи фільтрації робочої рідини та показано ефективність їх застосування. Визначено величини напружень, що виникають в зоні контакту струменя з поверхнею оброблюваного матеріалу за гідроабразивного різання. Виконана оцінка можливості використання механічних, хімічних, фізичних і біологічних методів фільтрації води. Для дослідження реального стану відпрацьованої рідини на гідрорізному верстаті відбирали проби води з басейну, який містив рідину після дводенної експлуатації верстата. Встановлена величина забруднення повітря і води, які можна зменшити за рахунок якіснішої фільтрації, що наблизить їх до європейських стандартів якості води. Визначено втрати енергії за гідроабразивного різання та їх вплив на к.к.д. процесу. Досліджено сучасні тенденції розвитку фільтрації води в промисловості.

Ключові слова


Досліджено шкідливість струминно-лазерного різання на організм людини і навколишнього середовища. Наведено отримані результати забруднень робочої рідини струминно-лазерного комплексу ЛСК–5–400. Розглянуто сучасні методи фільтрації робочої рідини та показа

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1.Процес і обладнання струминно-лазерного різання : монографія / О.Ф. Саленко, М.В. Загірняк, О.В. Фомовська та ін. – Х. : Мадрид, 2013. – 279 c.

2. Determination of the Criterion of Rock Resistance to Hydro-Mechanical and Hydro-Abrasive Cutting / V.Brenner, R.Powell, H.Louis, A.Pushkarev // Proc. Intern. Symp. on New Applications of Water Jet Technology (19–21 Oct.). – Ishinomaki, Japan : Ishinomaki Senshu University, 1999. – Рр. 399–405.

3. Фомовська О.В. Качество обработки материалов гидроабразивной струей / О.В. Фомовська // Оборудование и инструмент. – 2009. – № 1. – С. 16–19.

4. Salenko A.F. Improving accuracy of profile hydro-abrasive cutting of plates of hardmetals and superhard materials / A.F. Salenko, V.T. Shchetinin, A.N. Fedotyev // Journal of Superhard Materials (May, 2014). – Vol. 36, Is. 3. – Рp. 199–207.

5. Экспериментальное подтверждение синтеза алмаза в процессе кавитации / Э.М. Галимов, А.М. Кудин, В.Н. Скоробогатский и др. // Докл. РАН. – 2004. – 395, № 2. – С. 187–191.

6. Клапцов Ю.В. До питання взаємодії гідроабарзивного струменя з матеріалом, що розрізається / Ю.В. Клапцов, И.В. Петко, И.В. Панасюк // Вісник КНУДТ. – № 6. – К. : КНУДТ, 2006. – С. 54–62.

Copyright (c) 2016 Олександр Федорович Саленко, Вадим Миколайович Орел, Олександр Миколайович Мана, Максим Ігорович Корцов

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.